Archiwum

sortuj rosnąco
TEXTS IN ENGLISH: BARBARA FATYGA, BOGNA KIETLIŃSKA, TRANSLATION: JAN SZPILKA, DICTIONARY OF THE LIVING CULTURE THEORY (version: 2013- 2018)
Sławomir Czarnecki, WIEDZA POTRZEBNA I NIEPRZYJEMNA (komentarz do raportu Barbary Fatygi i Bogny Kietlińskiej, My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo)
RAPORT NATALKI: KIM JEST NASTOLATEK 2019/2020
Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW, 2014
Paweł Tomanek, MANUAL DO KODOWANIA DANYCH w badaniu dokumentów strategicznych JST
Natalia Dullek, Barbara Fatyga, BADANIE NATALKI: KIM JEST NASTOLATEK 2020/2021
NARODOWY STARY TEATR W KRAKOWIE I JEGO PUBLICZNOŚĆ 2016
Mariusz Piotrowski, Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH - JAK PRACOWAĆ Z DANYMI MOJEJ POLIS
Mariusz Piotrowski RAPORT PREZENTUJĄCY PROJEKT GIS KULTURA
Mariusz Piotrowski INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU ANTCONC DLA KORPUSÓW TEKSTOWYCH JĘZYKA POLSKIEGO
Magdalena Dudkiewicz, Turystyka i brak koordynacji. Dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Warmii i Mazur.Analiza porównawcza zapisów dotyczących kultury.
Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, ANALIZA ZAŁOŻEŃ I EFEKTYWNOŚCI AKTUALNIE STOSOWANEJ METODYKI PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, Olsztyn: IB-Sz., 2012.
Barbara Fatyga, PRZYKŁADOWA TABELA z podziałem pracy w badaniu MAPA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY w województwie Mazowieckim
Barbara Fatyga, PRZYKŁAD ANALIZY DANYCH GUSOWSKICH - przypadek danych o uczestnictwie w kulturze na Warmii i Mazurach
Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Paweł Tomanek, Ryszard Michalski, KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM. Dynamiczna diagnoza kultury województwa warmińsko-mazurskiego 2012 rok
Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, Katarzyna Chwieduk, PODSUMOWANIA I REKOMENDACJE Z BADAŃ "POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ WARMII I MAZUR, Olsztyn: IB-Sz, 2012.
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
Barbara Fatyga, KOMPETENCJE I KAPITAŁY SPOŁECZNO-KULTUROWE W ŚWIECIE NIEDOBORU I RESENTYMENTU, Olsztyn: IB-Sz., 2012.
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA MAPY INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA "KALENDARZ KULTURY" (z drzewem kategorii do kodowania)
Barbara Fatyga, Eliza Gryszko, Aleksandra Orkan-Łęcka, INDEKSY INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ ŻYWEJ KULTURY, 2013 r.
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, MY JESTEŚMY KULTURALNA KOLEJKA, A NIE ŻADNE CHAMSTWO. RAPORT Z BADAŃ 2016 R.
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, Aleksandra Królak-Zalewska, Kaja Rożdżyńska-Stańczak, WPŁYW DIAGNOZ I BADAŃ NA KSZTAŁTOWANIE POLITYK I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA POZIOMIE GMIN I WOJEWÓDZTW, 2016 r.
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, AUTOEWALUACJA I EWALUACJA PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY Z LAT 2009-2014, publikacja: 2015 rok
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, KONCEPCJA AUTOEWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY
Barbara Fatyga, BIBLIOTEKA PRAC NA STOPIEŃ - KONCEPCJA BADANIA
Barbara Fatyga ANALIZA NAGŁÓWKÓW (FRAZOWA)
Barbara Fatyga (współpraca: Jacek Nowiński, Tomasz Kukołowicz), RAPORT O EDUKACJI KULTURALNEJ, 2009.
Barbara Fatyga (red.), PRACA Z MŁODZIEŻĄ I DLA MŁODZIEŻY W POLSCE - DIAGNOZA STANU W ROKU 2019
Kaja Rożdżyńska-Stańczak, Magdalena Szeniawska, Anna Stępień, "ETNOGRAFIA DO KIESZENI nr 2/2013" (BAZAR, JARMARK, TARG) - BADANIA MŁODYCH ETNOGRAFÓW
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY