Biblioteka - źródła elektroniczne

Odnośnik Datasortuj rosnąco
Barbara Fatyga, Przemysław Zieliński, TEMPUS FUGIT. ANALIZA METAFOR CZASU - PROPOZYCJA METODOLOGICZNA 20/05/2019
Rafał Kasprzak, PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE. UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY, 2013 25/03/2018
Anna Buchner, Aleksandra Janus, Dorota Kawęcka, Katarzyna Zaniewska, OTWARTOŚĆ W INSTYTUCJACH KULTURY, Warszawa, 2015. 28/01/2018
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, MY JESTEŚMY KULTURALNA KOLEJKA, A NIE ŻADNE CHAMSTWO. Raport z badań publiczności teatralnej, 14.05.2016 r. 01/11/2016
Krystian Barzykowski, Agnieszka Niedzwieńska, PRZEGLĄD BADAŃ NAD MIMOWOLNYMI WSPOMNIENIAMI AUTOBIOGRAFICZNYMI. PERSPEKTYWY BADAWCZE (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/15, 2012 07/01/2015
Wojciech Broszkiewicz, KAPITAŁ KULTUROWY CZŁONKÓW PERYFERYJNEGO REGIONU W KSZTAŁTUJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, (w:) "Konteksty Społeczne", nr 2/1, 2013 07/01/2015
Adriana Schetz, PERCEPCJA BEZ WRAŻEŃ ZMYSŁOWYCH. „NOWA PSYCHOLOGIA” J. J. GIBSONA (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/15, 2012 07/01/2015
Łukasz Piotr Wołyniec, ZASOBY PRZYRODNICZE JAKO PRZYKŁAD DÓBR TYPU CPR (COMMON-POOL RESOURCES), (w:) "Konteksty Społeczne", nr 2/1, 2013 07/01/2015
Robert Nowak, PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY TATUOWANIA SIĘ (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 2/15, 2012 07/01/2015
) Karolina Frackiewicz, ZRÓŻNICOWANIE KULTUROWE REGIONU W ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH MIAST WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, (w:) "Konteksty Społeczne", nr 2/1, 2013 07/01/2015
Piotr Francuz,W JAKIM ZAKRESIE NORMATYWNE PODEJŚCIE DO METODOLOGII BADA NAUKOWYCH W PSYCHOLOGII JEST OTWARTE NA EKSPLORACJĘ TERRA INCOGNITA? (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 3/15, 2012 07/01/2015
Biruta Skretowicz ˛ , Michał Wójcik, STRUKTURA DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA I RYNEK PRACY W POLSCE WSCHODNIEJ W ŚWIETLE STATYSTYK, (w:) "Konteksty Społeczne", nr 2/1, 2013 07/01/2015
Anna Suchańska, Agnieszka Worach, ZŁOŻONOŚĆ KONCEPCJI SIEBIE A POCZUCIE TOŻSAMOCI, (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/1, 2013 07/01/2015
Anna Batory, WIELOWYMIAROWE I DYNAMICZNE JA PODSTAWĄ TOŻSAMO CI (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 4/15, 2012 07/01/2015
Andrzej Sadowski, WSCHODNIE WOJEWÓDZTWA RZECZYPOSPOLITEJ - UWARUNKOWANIA KONSTRUOWANIA KAPITAŁUPOGRANICZA, (w:) "Konteksty Społeczne", nr 2/1, 2013 07/01/2015
Joanna Ulatowska,WSKAŹNIKI KŁAMSTWA W WYPOWIEDZIACH NA RÓŻNE TEMATY (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/1, 2013 07/01/2015
Tomasz Besta, Magdalena Błażek, RELIGIJNOŚĆ POSZUKUJ ĄCA I FUNDAMENTALIZM RELIGIJNY: DWA WYMIARY RELIGIJNOŚ CI W BADANIACH EMPIRYCZNYCH (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 4/15, 2012 07/01/2015
Adriana Schetz, MINIMALISTYCZNY REPREZENTACJONIZM EKOLOGICZNEJ TEORII PERCEPCJI (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/17, 2014 07/01/2015
Paweł M. Socha, DUCHOWO ŚĆ JAWNA I UKRYTA. CZY WARTO KRUSZY KOPIE O NAUKOWY STATUS BADANIA DUCHOWOŚCI?(w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 3/16, 2013 07/01/2015
Ryszard Klamud, TYPY STRUKTURY SENSU ŻYCIA A TREŚ CI CELÓW WYBIERANYCH DO REALIZACJI (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 4/15, 2012 07/01/2015
Katarzyna Skrzypińska „DOKĄD ZMIERZAM?” – DUCHOWOŚĆ JAKO WYMIAR OSOBOWOŚCI (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/11, 2008 07/01/2015
Jarosław Piotrkowski, Katarzyna Skrzypińska, Magdalena Żemojtel - Piotrkowska, SKALA TRANSCENDENCJI DUCHOWEJ. KONSTRUKCJA I WALIDACJA, (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 3/16, 2013 07/01/2015
Oleg Gorbaniug, STABILNOŚĆ€ STRUKTURY I PROFILI POSTRZEGANYCH CECH OSOBOWOŚCI POLSKICH POLITYKÓW (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 2/12, 2009 07/01/2015
Piotr Pruchniak, STOSUNEK DO ŚMIERCI OSÓB UPRAWIAJĄCYCH EKSTREMALNE SPORTY (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/11, 2008 07/01/2015
Katarzyna Skrzypińska, Karol Karasiewicz, GRANICE DUCHOWOŚCI – PERSPEKTYWA DRUGA – KWESTIONARIUSZ SFERY DUCHOWEJ (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 3/16, 2013 07/01/2015
Kamil Filipek, MOBILIZACJE SPOŁECZNE, REWOLUCJE I KONTREWOLUCJE Q ŚRODOWISKU WEB 3.0, (w:) "Konteksty Społeczne", nr 1/1, 2013 07/01/2015
Dariusz Krok, PSYCHOLOGICZNA ANALIZA PERSWAZJI W PRZEKAZIE INFORMACJI RELIGIJNO-MORALNYCH (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/10, 2007 07/01/2015
Agnieszka Pluta, MECHANIZMY POZNAWCZE TEORII UMYSŁU (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/15, 2012 07/01/2015
Magdalena Tendera, RYTUAŁ PROTESTU JAKO CZYNNIK ZMIANY SPOŁECZNEJ, (w:) "Konteksty Społeczne", nr 1/1, 2013 07/01/2015
Małgorzata Szcześniak, WDZIĘCZNOŚĆ W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/10, 2007 07/01/2015
Katarzyna Skrzypińska, GRANICE DUCHOWOŚCI – PERSPEKTYWA PIERWSZA (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/15, 2012 07/01/2015
Maciej Kowalewski, MIASTO JAKO ARENA PROTESTÓW, (w:) "Konteksty Społeczne", nr 1/1, 2013 07/01/2015
Beata Zarzycka, SKALA CENTRALNOŚCI RELIGIJNOŚCI STEFANA HUBERA (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/10, 2007 07/01/2015
Maria Lewicka, AUREA MEDIOCRITA, CZYLI O TYM, CZY JAKOŚĆ MOŻE PRZEJŚĆ W ILOŚĆ, (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/13, 2010 05/01/2015
Zbigniew Spendel, DROGA NA SKRÓTY, CZYLI „NAUKA” (?!) LEKKA, ŁATWA I PRZYJEMNA... , (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/13, 2010 05/01/2015
Katarzyna Stemplewska Żakowicz, METODY JAKOŚCIOWE, METODY ILOŚCIOWE: HAMLETOWSKI DYLEMAT CZY RÓżNORODNO DO WYBORU?, (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/13, 2010 05/01/2015
Krystyna Drat-Ruszczak, NAUKA CZY PERFORMANCE? REFLEKSJA NAD ZNACZENIEM WSPÓŁCZESNYCH BADA JAKOCIOWYCH, (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/13, 2010 05/01/2015
Kinga Lachowicz - Tabaczek, O POTRZEBIE Ł CZENIA PODEJCIA ILOCIOWEGO Z JAKOCIOWYM W PSYCHOLOGICZNYCH BADANIACH NAUKOWYCH, (w:) "Roczniki Psychologiczne" nr 1/13, 2010 05/01/2015
Magdalena Tendera, PROTEST JAKO MECHANIZM RÓWNOWAŻENIA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/57, 2013 04/01/2015
Rafał Smoczyński, Tomasz Zarycki, WSPÓŁCZESNE POLSKIE ELITY POSTSZLACHECKIE W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/56, 2012 04/01/2015
Magdalena Smolarek, KUPOWANIE I WYRZUCANIE, SKŁADOWANIE I KOLEKCJONOWANIE, PONOWNE WYKORZYSTYWANIE PRZEDMIOTÓW - WSPÓŁCZESNE TENDENCJE WŚRÓD ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/57, 2013 04/01/2015
Marta Skowrońska, "U SIEBIE JESTEM SOBĄ" - AUTENTYCZNOŚĆ I SAMOREALIZACJA JAKO WAŻNE NARRACJE NA TEMAT DOMOWEJ PRZESTRZENI, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/56, 2012 04/01/2015
Bartosz Celmer, DEWIACJA I ANOMIA W UJĘCIU SYSTEMOWYM, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/57, 2013 04/01/2015
Kazimierz Kowalewicz, POMIĘDZY TEATROLOGIĄ A ANTROPOLOGIĄ TEATRU, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/56, 2012 04/01/2015
Alicja Raciniewska, POOR CHIC. ESTETYKA UBÓSTWA W MODZIE EPOKI POSTINDUSTRIALNEJ, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/57, 2013 04/01/2015
Pierre Bourdieu, POCHWAŁA SOCJOLOGII, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/56, 2013 04/01/2015
Barbara Pasamonik, PRAWA KOBIET I EUROPEJSKI KRYZYS MULTIKULTURARYZMU, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/57, 2013 04/01/2015
Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, W POGONI ZA BYKIEM, FENOMEN CORRIDA DE TOROS (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/56, 2012 04/01/2015
Mateusz Halawa, FACEBOOK - PLATFORMA ALGORYTMICZNEJ TOWARZYSKOŚCI I TECHNOLOGIA SIEBIE, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/57, 2013 04/01/2015
Marek Krajewski, W KIERUNKU RELACYJNEJ KONCEPCJI UCZESTNICTWA W KULTURZE (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/56, 2013 04/01/2015
Nicole Dołowy-Rybińska, MEDIA EUROPEJSKICH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH: STAN, WYZWANIA, ZAGROŻENIA, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/57, 2013 04/01/2015
Dominik Antonowicz, Tomasz Szlendak, Radosław Kossakowski, PIŁKARZ JAKO MARKA I PERYFERYJNY KIBIC JAKO ABORYGEN. O WYBRANYCH KONSEKWENCJACH KOMERCJALIZACJI SPORTU (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/56, 2012 04/01/2015
Paweł Ciołkiewicz, OPOWIEŚĆ O MITYCZNEJ PODRÓŻY BOHATERA WSPÓŁCZESNEJ KULTURY POPULARNEJ CZYLI KILKA UWAG NA TEMAT UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCEJ MICHAELA JACKSONA (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/57, 2013 04/01/2015
Karol Franczak, "UWIEDZENIE" SZTUKI: PROBLEM INTELEKTUALIZACJI WSPÓŁCZESNYCH DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/56, 2013 04/01/2015
Aleksandra Grzymała-Kazłowska, ZARYS KONCEPCJI SPOŁECZNEGO ZAKOTWICZENIA. INNE SPOJRZENIE NA TOŻSAMOŚĆ ADAPTACJĘ I INTEGRACJĘ IMIGRANTÓW, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/57, 2013 04/01/2015
Tomasz Sahaj, AKTYWNOŚĆ STADIONOWA KIBICOWSKICH GRUP "ULTRAS" JAKO PRZEJAW SPECYFICZNEJ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/56, 2012 04/01/2015
Michał Bilewicz, Adrian Wójcik, ANTYSEMITYZM NA GRUZACH STELT. STOSUNEK POLSKIEJ MŁODZIEŻY DO ŻYDÓW W MIASTACH I MIASTECZKACH POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ POLSKI 04/01/2015
Janusz Piegza, TWÓRCZOŚĆ, PRODUKCJA I KOMUNIKACJA - ZBIEŻNOŚCI I SPRZECZNOŚCI W EPOCE KODU, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/56, 2013 04/01/2015
izabela Grabowska-Lusińska, Ewa Jaźwińska-Motylska, ZNACZENIE MIGRACJI W ŻYCIU ZAWODOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/57, 2013 04/01/2015
Honorata Jakubowska, TRZYMANIE KOBIET NA DYSTANS, WYKORZYSTYWANIE KATEGORII PŁCI, RASY I RÓŻNICY W PROFESJONALNYM SPORCIE (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/56, 2012 04/01/2015
Magdalena Żemojtel-Piotrowska, KULTUROWE WYMIARY POSTAW ROSZCZENIOWYCH 04/01/2015
Agnieszka Szymańska, WSPÓŁCZESNA FORMA SKANDALU ARTYSTYCZNEGO. CZY WARTO BYĆ ARTYSTĄ? (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/56, 2013 04/01/2015
Marta Danecka, Emilia Jaroszewska, IMIGRANCI Z AFRYKI W POLSCE. PRZYCZYNEK DO ANALIZY CZYNNIKÓW BLOKUJĄCYCH ICH NAPŁYW I INTEGRACJĘ, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/57, 2013 04/01/2015
Kazimierz Kowalewicz POMIĘDZY TEATROLOGIĄ A ANTROPOLOGIĄ TEATRU (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/56, 2012 04/01/2015
Jacek Sieradzan, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE A OBŁĘD. OD SCHIZOFRENII KULTURY KULTURY ZACHODNIEJ DO DOŚWIADCZENIA INICJACYJNEGO 04/01/2015
Gabriela Żuchowska, KICZ-PRZEGLĄD KONCEPCJI TEORETYCZNYCH I PROPOZYCJA DEFINICJI DO CELÓW BADAWCZYCH, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/56, 2013 04/01/2015
Katarzyna Andrejuk, CZEGO UCZĄ PORADNIKI DLA IMIGRANTÓW? OBRAZ POLSKIEJ RELIGIJNOŚCI ORAZ RELACJI GENDEROWYCH W INFORMATORACH DLA CUDZOZIEMCÓW, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/57, 2013 04/01/2015
Leon Dyczewski, ŚWIĘTO I JEGO KULTUROZNAWCZA ROLA (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/56, 2012 04/01/2015
Krzysztof Mudyń, O DWÓCH SPOSOBACH METAFORYZACJI ŚWIATA PARS PRO TOTO CZY INTRA PRO EXTRA? 04/01/2015
Marek Czyżewski, TEORIE DYSKURSU I DYSKURSY TEORII, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/57, 2013 04/01/2015
Michał Cebula, KONSUMPCJA STATUSOWA - MIĘDZY PRAKTYCZNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ A STRATEGICZNYM DZIAŁANIEM, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/57, 2013 04/01/2015
Anna Śliz, Marek S. Szczepański, ŚWIĘTOWANIE: KOMENSALIZM PONOWNIE ODCZYTYWANY, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/56, 2012 04/01/2015
Maria Beisert, AGRESJA SEKSUALNA KOBIET 04/01/2015
Krzysztof Podemski, BADANIA POLSKIEGO DYSKURSU PUBLICZNEGO II RP, PRL I III RP PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ I (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/57, 2013 04/01/2015
Magdalena Rek-Woźniak, DOBROCZYŃCY, BIUROKRACI CZY KOZŁY OFIARNE O SPOŁECZNYM KONSTRUOWANIU WIZERUNKU PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH W POLSCE (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/56, 2012 04/01/2015
Tomasz Kozłowski, DOBROBYT CONTRA DOBROSTAN PSYCHICZNY. KONSUMPCJONIZM A IDEAŁ DOBREGO ŻYCIA Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/57, 2013 04/01/2015
Lucyna Kopciewicz, DZIEŃ KOBIET W DOŚWIADCZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/56, 2012 04/01/2015
Joanna Kusiak, Wojciech Kacperski, KIOSKI Z WÓDKĄ I DEMOKRACJĄ. HISTORIA POLITYCZNA WARSZAWSKICH "KAWIARNI OBYWATELSKICH" JAKO MIEJSC KSZTAŁTOWANIA SIĘ NOWYCH RUCHÓW MIEJSKICH I REPRODUKCJI PODZIAŁÓW SPOŁECZNYCH(w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 2/57, 2013 04/01/2015
Izabela Kaźmierczak-Kałużna, UBÓSTWO JAKO PROBLEM SPOŁECZNY. KWESTIE TERMINOLOGICZNE I USTALENIA EMPIRYCZNE, (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 1/56, 2012 04/01/2015
Aneta Duda, STRATEGIE OPORU KONSUMENCKIEGO - DEZERCJA Z RYNKU CZY WSPÓŁPRACA? (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/57, 2013 04/01/2015
Paweł Wyborski, IN VINO VERITAS/ COMMUNITAS/ CIVILITAS? O CYWILIZUJĄCEJ TOWARZYSKOŚCI KONSUMPCJI WINA (w:) "Kultura i Społeczeństwo" nr 4/56, 2012 04/01/2015
Lew Wygocki PROBLEM ROZWOJU I ROZPADU WYŻSZYCH FUNKCJI PSYCHICZNYCH 17/12/2014
Lew Wygocki NAUCZANIE A ROZWÓJ W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 17/12/2014
Lew Wygocki PROBLEM NAUCZANIA I ROZWOJU UMYSŁOWEGO W WIEKU SZKOLNYM 17/12/2014
J.G. Frazer, Złota gałąź 08/12/2014
Michał Parzuchowski, Konrad Bocian, Wiesław Baryła, AKTYWIZACJA STEREOTYPU OSOBY NIEMORALNEJ NASILA MOTYW CZYSTOŚCI, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 4/7, 2012 01/12/2014
Agata Gąsiorowska, PSYCHOLOGICZNE SKUTKI AKTYWACJI IDEI PIENIĘDZY A OBDAROWYWANIE BLISKICH, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 2/7, 2013 01/12/2014
Krystyna Skarżyńska, Kamil Przybyła, Adrian Dominik Wójcik, GRUPOWA MARTYROLOGIA: PSYCHOLOGICZNE FUNKCJE PRZEKONAŃ O NARODOWEJ KRZYWDZIE, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 4/7, 2012 01/12/2014
Paweł Koniak, Wojciech Cwalina, PERSWAZYJNE SKUTKI WIELOZNACZNOŚCI PRZEKAZU: POLARYZACJA CZY DEPOLARYZACJA POSTAW, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 2/7, 2013 01/12/2014
Magdalena Szubielska, Bibianna Bałaj, Agnieszka Fudali-Czyż, ESTETYCZNY ODBIÓR FOTOGRAFII POPRZEZ STEREOTYP UMYSŁOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI TWÓRCY, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 4/7, 2012 01/12/2014
Joanna Różycka-Tran, Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Truong Thi Khanh Ha, WARTOŚCI OSOBISTE I KULTUROWE W UJĘCIU SALOMA SCHWARTZA W KULTURZE POLSKIEJ I WIETNAMSKIEJ, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 4/7, 2013 01/12/2014
Marcin Moroń, KONSTRUKCJA I WERYFIKACJA EMPIRYCZNA KWESTIONARIUSZA ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH (PBQ) ORAZ PRAPROJEKCYJNEGO KWESTIONARIUSZA TENDENCJI PROSPOŁECZNYCH (PKTP) DLA MŁODZIEŻY, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 4/7, 2012 01/12/2014
Aleksandra Szymków, Michał Parzuchowski, WSPÓLNOTOWOŚĆ UCIELEŚNIONA: WPŁYW AKTYWACJI CECH WSPÓLNOTOWYCH NA ODCZUWANIE TEMPERATURY, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 4/7, 2013 01/12/2014
Oleg Gorbaniuk, KORELATY DYSPOZYCYJNYCH WIZERUNKÓW KRAJÓW: ANALIZA DANYCH ZAGREGOWANYCH, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 1/7, 2013 01/12/2014
Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień, SPOŁECZNE PIĘTNO "EUROSIEROCTWA", (w:) "Psychologia Społeczna" nr 4/7, 2013 01/12/2014
Aleksandra Jerzmanowska, EMPATIA ORAZ DECENTRACJA INTERPERSONALNA A RADYKALNOŚĆ POSTAW SPOŁECZNYCH, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 1/7, 2013 01/12/2014
Agata Gąsiorowska, SKRÓCONA WERSJA SKALI POSTAW WOBEC PIENIĘDZY SPP-25. DOBÓR POZYCJI I WALIDACJA NARZĘDZIA, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 4/7, 2013 01/12/2014
Krzysztof Mudyń, PODMIOTOWOŚĆ. CO TO MOŻE ZNACZYĆ?, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 2/7, 2012 01/12/2014
Aleksandra Cisłak, Aleksandra Szymków, LEPSI MARTWI NIŻ ŻYWI: SPOSTRZEGANIE HEROIZMU UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 1/7, 2013 01/12/2014
Anna Kwiatkowska, PROBLEMY METODOLOGICZNE W BADANIACH MIĘDZYKULTUROWYCH I KULTUROWYCH, (w:) "Psychologia Społeczna" nr 1/8, 2014 01/12/2014