Biblioteka - źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydania Autorsortuj rosnąco Miejsce wydania
Psychologia kultury 2008 Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr 1/2014 Małe i wielkie inicjacje na drodze bohatera 2014 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2011, Choroba psychiczna: problem medyczny, psychologiczny, społeczny czy kulturowy 2011 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2008, Psychologia kultur świata. Globalizacja, archetypy, tożsamość 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2008, Symboliczna integracja zbiorowej świadomości 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2008, Projekcja i wykluczenie jako przejaw psychologii Cienia 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2008, Myślenie mitologiczne i aktywna wyobraźnia 2008 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2007, Płeć psychologiczna, wzorce kultury i duchowość 2007 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2007, Fantazja twórcza i symbolizowanie doświadczenia 2007 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2006, Neopsychologia a transformacje kultury 2006 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Ogólna teoria nieświadomości. Psychologiczna szyszynka 2006 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Archetypy, tożsamość i psychologia transkulturowa 2006 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014, Wewnętrzny bohater na drodze indywiduacji 2014 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
Niechciane miasta: migracja i tożsamość społeczna 1998 Zdzisław Mach Kraków
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/17, Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza 2011 Zbigniew Zaleski, Jan Cieciuch Poznań
Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej 1989 Zbigniew Bokszański Łódź
„Portrety obcego” od stereotypu do symbolu 2000 Zbigniew Benedyktowicz Kraków
Dylematy wielokulturowości 2004 Wojciech Kalaga (red.) Kraków
Mgławice dyskursu : podmiot, tekst, interpretacja 2001 Wojciech Kalaga Kraków
Migracja - Europa - Polska 2003 Wojciech Józef Burszta, Jacek Serwański Poznań
Pożegnanie paradygmatu. Etnologia wobec współczesności: studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty 1994 Wojciech Burszta, Jerzy Damrosz (red.) Warszawa
Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia 2008 Wojciech Burszta Warszawa
Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje  1998 Wojciech Burszta Warszawa
Kwestionariusze osobowości 2011 Włodzimierz Zeidler (red.) Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/18, Metoda samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania 2012 Władysław J. Paluchowski, Anna Słysz, Magdalena Kowalewska Poznań
Chłop polski w Europie i Ameryce 1976 William Thomas, Florian Znaniecki  Warszawa
Historie życia a psychobiografia : badania teorii i metody 1992 William McKinley Runyan Warszawa
Edukacja kulturalna w środowisku wsi i małego miasta 1997 Wiesława Pielasińska (red.) Warszawa
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Zdolności twórcze a uzdolnienia kierunkowe 2008 Wiesława Limont, Marzena Trela Kraków
Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym 2006 Wiesław Theiss, Bohdan Skrzypczak (red.) Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/9, Psychologiczne funkcje narzekania 2003 Wiesław Baryła, Aleksandra Szymków, Bogdan Wojciszke Poznań
Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej 2014 Weronika Grozdew-Kołacińska (red.) Warszawa
"Psychologia rozwojowa", nr 1/13, Homo ludens – homo mythicus. Nowe podejście do aktywności ludycznej w dorosłości 2008 Wanda Zagórska Kraków
Antropologia współczesności.Wiele światów, jedno miejsce 2007 Waldemar Kuligowski Kraków
Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu 2006 Victor Turner Kraków
Krótka historia cienia 2001 Victor I.Stoichita; tłum.: Piotr Nowakowski Kraków
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2007, Seksualna agresja kobiet 2007 Valentyna Guminska Warszawa
"Psychologia rozwojowa", nr 4/12, W poszukiwaniu przekonujących „dowodów skuteczności” narracyjnych form wspomagania rozwoju człowieka. 2007 Urszula Tokarska Kraków
Komunikacja niewerbalna: płeć i kultura. Wybór zagadnień 2012 Urszula Kusio, Ewa Głażewska Lublin
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Style aktualizacji siebie u studentów o różnym poziomie osiągnięć artystycznych 2013 Urszula Gembara Poznań
Semiologia Życia Codziennego 1996 Umberto Eco Warszawa
Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności 2002 Ulrich Beck Warszawa
Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich 2006 Ulf Hannerz Kraków
Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych 2009 Tomasz Zarycki Warszawa
Ojciec we współczesnej rodzinie 2011 Tomasz Sosnowski Kraków
Arteterapia. Inspiracje i wartości 2014 Tomasz Rudowski Warszawa
Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno psychologicznym 2009 Tomasz Rudowski Warszawa
Politrozrywka i politperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku 2009 Tomasz Olczyk Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014 , Fenomen duchowości ateistycznej 2014 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2008, Maski zachodnioeuropejskiego totalitaryzmu 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2008, Hipoteza charakteru narodowego a kultura 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2008, Ekskluzywizm jako nowy apartheid 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2008, Idea a percepcja zmysłowa i intuicja 2008 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2007, Nieświadomość rodzinna. Rozważania na podstawie psychologii losu Lipota Szondiego 2007 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2007, Piekło w wymiarze egzystencjalnym i kulturowym 2007 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2006, Kultura a wolność 2006 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3/2006, Między tragiczną alienacją a nadzieją zbawienia. Antropologia Freuda i Junga 2006 Tomasz Olchanowski Warszawa
Kobiecość i męskość w percepcji młodzieży akademickiej 2010 Tomasz Bajkowski Warszawa
Teoria klasy próżniaczej 1998 Thorstein Veblen Warszawa
Dyskurs jako struktura i proces 2001 Teun A. van Dijk (red.) Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/13, Problem eutanazji z punktu widzenia psychologa 2007 Teresa Świrydowicz Poznań
Nikt nie rodzi się kobietą 1982 Teresa Hołówka (red.) Warszawa
Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej 2011 Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.) Poznań
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 4/2008, Labirynt, czyli mityczne źródła rozumu 2008 Szymon Kurpanik Warszawa
O fotografii 2009 Susan Sontag Kraków
Pomiędzy historią a teorią literatury 1975 Stefania Skwarczyńska Warszawa
Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju górali podhalańskich 2007 Stanisława Trebunia-Staszel Kościelisko
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1-2/6, Narcyzm jako czynnik modyfikujący twórcze aspekty osobowości 2000 Stanisława Steuden, Paweł Nowak Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/9, Wpływ zmiennych egzystencjonalnych na skutki przeżycia religijnego 2003 Stanisław Głaz Poznań
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Wartości ostateczne a poczucie bezpieczeństwa u studentów o różnym poziomie empatii 2014 Stanisław Głaz Kraków
Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do Etnomuzykologii 1995 Sławomira Żerańska-Kominek Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/11, Metacecha: kontrowersje i użyteczność w badaniach psychologicznych 2005 Sławomir Jarmuż Poznań
Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach 2009 Sarah Pink Kraków
Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady 2008 Ryszard Stachowski, Włodzisław Zeidler (red.) Warszawa
Postmodernizm: antologia przekładów 1997 Ryszard Nycz (red.) Kraków
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/10, Tożsamość człowieka i zaangażowanie w działalność proekologiczną 2004 Ryszard Kulik Poznań
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2-3/2009, „Gdybym miłości nie miał, byłbym niczym”. Kilka uwag o celibacie 2009 Ryszard Kozłowski Warszawa
Wzory kultury 1966 Ruth Benedict Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2008, Kultura współczesna: autentyzm a zawłaszczenie 2008 Rostislaw Wygranienko Warszawa
"Psychologia Edukacja i Społeczeństwo", nr 2/2, Akt twórczy jako osobliwość procesów poznawczych 2005 Roman Zawadzki Warszawa
Sztuka ludowa w Polsce 1960 Roman Reinfuss Kraków
W poszukiwaniu istoty języka, t.1 1989 Roman Jakobson Warszawa
O dziele literackim: badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury 1960 Roman Ingarden Warszawa
Studia z estetyki, t.1 1957 Roman Ingarden Warszawa
Studia z estetyki, t. 2 1958 Roman Ingarden Warszawa
Mitologie 2000 Roland Barthes Warszawa
Światło obrazu: uwagi o fotografii  1996 Roland Barthes Warszawa
Gry i ludzie 1997 Roger Caillois Warszawa
Antropologia codzienności 2000 Roch Sulima Kraków
Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim 2006 Robert Fudala, Mirosław Kowalewski Kraków
Kultura w systematyce Alfreda L.Kroebera i Clyde'a Kluckhohna 2013 Robert Boroch Warszawa
Geje i lesbijki. Życie i kultura 2009 Robert Aldrich Kraków
Aksjotyczne przestrzenie kultury 2005 Renata Tańczuk, Dorota Wolska (red.) Wrocław
Saturn i Melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki 2009 Raymond Klibinsky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl; tłum: Anna Kryczyńska Kraków
Nietypowe rodziny. O parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania. 2007 Przemysław Tomalski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2007, Schematy i transgresje płci 2007 Przemysław Gębala Warszawa
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Naśladowanie a uczenie się przez obserwację.Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się 2014 Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski, Monika Suchowierska Kraków
Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia 2005 Piotr Waśko, Marta Wrońska, Andrzej Zduniak (red.) Poznań-Warszawa
Socjologia. Lektury 2005 Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.) Kraków
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie 2004 Piotr Gliński Barbara Lewenstein i Andrzej Siciński (red.) Warszawa

Strony