Biblioteka - źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydaniasortuj rosnąco Autor Miejsce wydania
Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej 2014 Weronika Grozdew-Kołacińska (red.) Warszawa
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Narracja matki o dziecku w okresie prenatalnym 2014 Joanna Matuszczak-Świgoń Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Obraz Boga u młodzieży wyznania katolickiego 2014 Beata Kostrubiec-Wojtachnio, Małgorzata Tatala Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Wartości ostateczne a poczucie bezpieczeństwa u studentów o różnym poziomie empatii 2014 Stanisław Głaz Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 2/19, Rola systemu lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej 2014 Jan Rostowski, Teresa Rostowska Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Odkrywanie kompetencji komunikacyjnych niemowląt. Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej jako przykład narzędzia pomiarowego 2014 Marta Białecka-Pikul, Małgorzata Karwala, Małgorzata Stępień-Nycz, Arkadiusz Białek Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Przemiana duchowa jako kluczowe pojęcie psychologii rozwoju człowieka 2014 Paweł Socha Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Naśladowanie a uczenie się przez obserwację.Porównanie perspektywy analizy zachowania i teorii społecznego uczenia się 2014 Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski, Monika Suchowierska Kraków
Arteterapia. Inspiracje i wartości 2014 Tomasz Rudowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr 1/2014 Małe i wielkie inicjacje na drodze bohatera 2014 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014 , Fenomen duchowości ateistycznej 2014 Tomasz Olchanowski Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014, Wewnętrzny bohater na drodze indywiduacji 2014 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2014, Idea tolerancji w XVII-wiecznej Europie 2014 Jerzy Kolarzowski Warszawa
Bezdzietność, perspektywa społeczno kulturowa 2014 Barbara Dolińska Sopot
Detal. Historia malarstwa w zbliżeniu 2013 Daniel Arasse; tłum.:Anna Arno Kraków
Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne 2013 Beata Hoffmann Kraków
Aktywizacja w Polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States? 2013 Marek Rymsza Warszawa
Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu 2013 Magdalena Dudkiewicz Warszawa
Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego 2013 Eliza Czerwińska, Radosław Pawelec (red.) Warszawa
Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne 2013 Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Aleksandra Gołdys, Maria Makowska, Agata Urbanik Warszawa
Kultura w systematyce Alfreda L.Kroebera i Clyde'a Kluckhohna 2013 Robert Boroch Warszawa
"Przegląd Psychologiczny" nr 1/ 56 Człowiek – zwierzę werbalne: wprowadzenie do Teorii Ram Relacyjnych 2013 Paweł Ostaszewski, Stanisław Malicki Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 3/56 Związek postaw wobec pieniądza z postawą wobec euro. Przypadek Polski i Słowacji 2013 Adam Biela, Katarzyna Surowiec Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 4/56 Świadomość marki, style spędzania wolnego czasu i preferencje materialistyczne dzieci 2013 Anna Maria Zawadzka, Dorota Dykalska-Bieck Lublin
Studia Psychologiczne" nr 2/51 Strukturalne właściwości koncepcji siebie a poczucie tożsamości. Fakty i artefakty w pomiarze spójności i złożoności koncepcji siebie. 2013 Aleksandara Pilarska, Anna Suchańska Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Aspiracje materialistyczne młodzieży w kontekście preferowanych wartości i dobrostanu 2013 Anna M. Zawadzka Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Style aktualizacji siebie u studentów o różnym poziomie osiągnięć artystycznych 2013 Urszula Gembara Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym 2013 Marzanna Farnicka, Hanna Liberska Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/19, Interwencja edukacyjna czyli jak przekonać Gadziów, że nie każdy Cygan kradnie konie 2013 Katarzyna Popiołek, Małgorzata Wójcik Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/19, Poza „czarno-białą” perspektywą widzenia świata: heterogeniczność wartościowania a przejawy przychylności Obcym 2013 Maria Jarymowicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/19, Jakość życia w przestrzeniach zurbanizowanych – definicje, podsumowanie wyników badań oraz problemy metodologiczne 2013 Michał Dębek, Bożena Janda-Dębek Poznań
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/18, Twórcze przedszkolaki w percepcji rodziców i nauczycieli 2013 Dorota Kubicka Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/18, Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego 2013 Karolina Byczewska-Konieczny, Magdalena Kosno, Małgorzata Stępień-Nycz Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 4/18, Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania 2013 Maria Kielar-Turska Kraków
Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej 2013 Kathy Charmaz Warszawa
Wrastanie w kulturę 2013 Elżbieta Dryll Warszawa
Kształtowanie się struktury i hierarchii wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości 2013 Jan Cieciuch Warszawa
Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych 2012 Mieke Bal,; tłum.: Marta Bucholc Warszawa
Komunikacja wizualna 2012 Piotr Francuz (red.) Warszawa
Koncepcja "sztuki prymitywnej". Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu 2012 Hanna Schreiber Warszawa
"Nauka i szkolnictwo wyższe", nr 1/39 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze". Wyniki badań 2012 Adam Gałkowski (red. tomu) Warszawa
Mom jo skarb... Smaki tradycji dolnośląskich 2012 Elżbieta Berendt (red.) Wrocław
"Przegląd Psychologiczny" nr.2/55 Obraz Ja osób zorientowanych homoseksualnie. Badania narracyjne jako możliwość spotkania idiografii z nomotetyką 2012 Anna Cierpka Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 3/55 Wpływ rodziny na skłonność do kupowania 2012 Małgorzata Niesiobędzka Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 4/55 Próby pomiaru regulacyjnej roli ideałów: poziom emocjonalności aksjologicznej a przejawy postaw społecznych 2012 Maria Jarymowicz Lublin
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/8, Zabawa i solidarność społeczna w analizie genetycznej 2012 Błażej Smykowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/18, Metoda samobadania wrażliwości kulturowej w procesie diagnozowania 2012 Władysław J. Paluchowski, Anna Słysz, Magdalena Kowalewska Poznań
"Psychologia Rozwojowa" nr 4/17, Humanistyczny Model Wspomagania Rozwoju poprzez zrozumienie świata życia człowieka 2012 Barbara M. Kaja Kraków
Studia z metodologii badań jakościowych.Teoria ugruntowana 2012 Krzysztof Konecki Warszawa
Metoda biograficzna w socjologii. Wybór tekstów 2012 Kaja Kaźmierska (red.) Kraków
Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość. 2012 Lew Zbigniew Starowicz, Waszyńska Katarzyna (red.) Poznań
Komunikacja niewerbalna: płeć i kultura. Wybór zagadnień 2012 Urszula Kusio, Ewa Głażewska Lublin
Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich 2012 Katarzyna Górak-Sosnowska (red.) Sopot
Polskie Singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet. 2012 Katarzyna Lidia Kuklińska Warszawa
Komunikowanie społeczne. 2012 J. Karwat (red.) Poznań
Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy 2012 Joanna Różycka Gdańska
Ekonomika teatru 2011 Hanna Trzeciak Warszawa
Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej 2011 Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.) Poznań
Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia. 2011 Grażyna Kubica Kraków
Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku 2011 Maria Halamska (red.) Warszawa
Ekonomia muzeum 2011 Dorota Folga-Januszewska, Bartłomiej Gutowski (red.) Kraków
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/17, Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza 2011 Zbigniew Zaleski, Jan Cieciuch Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/17, Kryzys w wartościowaniu a religijność 2011 Jacek Śliwak, Beata Zarzycka Poznań
Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania 2011 Kate Fox Warszawa
Badania wizualne w działaniu 2011 Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, przy współpracy Marka Krajewskiego Warszawa
Psychologia narracyjna 2011 Elżbieta Dryll, Anna Cierpka (red.) Warszawa
Wymiary kobiecości i męskości: od psychobiologii do kultury. 2011 Bogna Bartosz Warszawa
Wymiary kobiecości i męskości: komunikacja, relacje, społeczeństwo 2011 Bogna Bartosz Warszawa
Seksuologia. Aspekty humanistyczne 2011 Aleksandra Jodko (red.) Poznań
Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. 2011 Hanna Liberska, Alicja Malina (red.) Warszawa
Ojciec we współczesnej rodzinie 2011 Tomasz Sosnowski Kraków
Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa 2011 Olek Gorbaniuk Lublin
Kwestionariusze osobowości 2011 Włodzimierz Zeidler (red.) Warszawa
Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza 2011 Anna Cierpka, Ewa Dryll (red.) Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3-4/2011, Być kobietą w Indiach. Portret współczesnej Hinduski widziany oczami jej samej 2011 Ewa Reszke Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3-4/2011, Kilka uwag o recepcji myśli Wschodu na Zachodzie. Przykład C.G. Junga 2011 Mirosław Piróg Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3-4/2011, Kilka uwag o recepcji myśli Wschodu na Zachodzie. Przykład C.G. Junga 2011 Mirosław Piróg Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3-4/2011, Współczesna kobieta egipska: komplementarność przeciwieństw 2011 Ewa Machut-Mendecka Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 3-4/2011, Sytuacja religii we współczesnej Europie w świetle psychologii Junga 2011 Kazimierz Pajor Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 1/2011, Choroba psychiczna: problem medyczny, psychologiczny, społeczny czy kulturowy 2011 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
"Albo albo. Problemy psychologii i kultury" nr. 2/2011, Środki psychodeliczne – ogólny model działania i implikacje socjokulturowe. 2011 Bartosz Celmer Warszawa
Hand-made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości 2010 Marek Krajewski (red.) Warszawa
Co z tą kulturą? Raport z badania eksploracyjnego stanu kultury w Szczecinie 2010 Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko, Tomasz Czubara Szczecin
Antropologia sztuk widowiskowych. Artyzm, wirtuozeria i interpretacja w perspektywie międzykulturowej 2010 Anya Peterson Royce, red. naukowa:Jacek Lumiński, Agnieszka Jelewska, tłum.: Natasza Moszkowicz Warszawa
Socjologia sztuki 2010 Nathalie Heinich Warszawa
Kultura i komunikowanie 2010 Edmund Leach (tłumaczenie Michał Buchowski) Warszawa
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/16, Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty 2010 i inni, Piotr K. Oleś Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/16, Dialogowa natura samoświadomości 2010 Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Giancarlo Dimaggio Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/16, Koncepcja fantazmatu w teorii działania symbolicznego (SAT) i psychologii kulturowej E.E. Boescha 2010 Andrzej Pankalla Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 1/16, Tożsamość a zachowania na rzecz wspólnego dobra 2010 Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Anna M. Zalewska Poznań
Etyczne problemy badań antropologicznych 2010 Katarzyna Kaniowska, Noemi Modnicka (red.), Poznań-Łódź
Obraz płynny 2010 Andrzej Leśniak Kraków
Kultura edukacji 2010 Jerome Bruner Kraków
Jungowska psychologia marzeń sennych 2010 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
Esencja człowieczeństwa 2010 Halina Romanowska-Łakomy (red.) Warszawa
Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje. 2010 Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka Kraków
Kobiecość i męskość w percepcji młodzieży akademickiej 2010 Tomasz Bajkowski Warszawa
Mozaiki przestrzeni transnarodowych 2010 Łukasz Krzyżowski , Sylwia Urbańska Kraków
"Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej", nr 8, Procedura testowania równoważności pomiaru w psychologii rozwojowej i międzykulturowej. 2010 Jan Cieciuch Warszawa
Spotkania z psychologią społeczną. Tom 1 2010 Barnaba Danieluk, Katarzyna Stasiuk (red.) Lublin

Strony