Biblioteka - źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
O patrzeniu 1999 John Berger Warszawa
O pochodzeniu formy w sztuce 1973 Herbert Read Warszawa
O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria 2010 Łeńska-Bąk Katarzyna Opole
O poznawaniu. Szkice na lewą rękę 1971 Jerome Bruner Warszawa
O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej 2008 Alfred Schütz Kraków
Obcy w mieście: migracja do współczesnej Warszawy 2007 Magdalena Łukasiuk Kraków
Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu 2006 Joanna Kurczewska (red.) Warszawa
Oblicza nierówności społecznych 2007 Jarosław Klebaniuk (red.) Warszawa
Obraz płynny 2010 Andrzej Leśniak Kraków
Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu 2003 Krzysztof Olechnicki (red.) Toruń
Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii 2006 Arnold van Gennep Warszawa
Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej 1997 Józef Kargul Toruń
Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich 2006 Ulf Hannerz Kraków
Ogród metodologii socjologicznej 2002 Antoni Sułek Warszawa
Ojciec we współczesnej rodzinie 2011 Tomasz Sosnowski Kraków
Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady 2008 Ryszard Stachowski, Włodzisław Zeidler (red.) Warszawa
Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu 2005 Jan Grad, Urszula Kaczmarek Poznań
Orientacje emigracyjne Polaków 1997 Krystyna Slany Kraków
Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie 2003 Bogdan Wojciszke, Mieczysław Plopa (red.) Kraków
Pedagogika kultury. Studia i koncepcja 2006 Dzierżymir Jankowski Kraków
Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne 2013 Beata Hoffmann Kraków
Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa 2011 Olek Gorbaniuk Lublin
Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych 2009 Tomasz Zarycki Warszawa
Płeć i rodzaj w edukacji 2004 Mariola Chomczyńska-Rubacha Łódź
Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej 2009 Dorota Rancew-Sikora (red.) Gdańsk
Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka 1974 Maria Mayenowa Wrocław
Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice w metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym 1995 Ernest Gellner Kraków
Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń 2008 Andrzej de Lazari, Tatiana Rongińska (red.) Łódź
Politrozrywka i politperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku 2009 Tomasz Olczyk Warszawa
Polityka, ekologia, kultura. Społeczne przesłanki kryzysu ekologicznego 2000 Andrzej Papuziński Bydgoszcz
Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia 2005 Piotr Waśko, Marta Wrońska, Andrzej Zduniak (red.) Poznań-Warszawa
Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego 2013 Eliza Czerwińska, Radosław Pawelec (red.) Warszawa
Polskie Singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet. 2012 Katarzyna Lidia Kuklińska Warszawa
Pomiędzy historią a teorią literatury 1975 Stefania Skwarczyńska Warszawa
Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu 2013 Magdalena Dudkiewicz Warszawa
Postawy i zmiana postaw 2004 Bohner, G., Waenke, M. Gdańsk
Postmodernizm: antologia przekładów 1997 Ryszard Nycz (red.) Kraków
Poza kulturą 1984 Edward T.Hall Warszawa
Poziomy świadomości 2001 Ole Vetfelt Warszawa
Pożegnanie paradygmatu. Etnologia wobec współczesności: studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty 1994 Wojciech Burszta, Jerzy Damrosz (red.) Warszawa
Problemy teorii dramatu i teatru 1988 Janusz Degler (red.) Wrocław
Proces kształcenia 1962 Jerome Bruner Warszawa
Prowadzenie badań jakościowych 2008 David Silverman Warszawa
Przejrzeć Anglików. Ukryte zasady angielskiego zachowania 2011 Kate Fox Warszawa
Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość. 2012 Lew Zbigniew Starowicz, Waszyńska Katarzyna (red.) Poznań
Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne 2013 Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Aleksandra Gołdys, Maria Makowska, Agata Urbanik Warszawa
Psychologia ekologiczna 1992 Andrzej Eliasz Warszawa
Psychologia kultury 2008 Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla Warszawa
Psychologia Mitu 2000 Andrzej Pankalla Warszawa
Psychologia narracyjna 2011 Elżbieta Dryll, Anna Cierpka (red.) Warszawa
Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza 2011 Anna Cierpka, Ewa Dryll (red.) Warszawa
Psychologia sztuki 1980 Lew Wygocki Warszawa
PsychologiaTwórczości 2001 Edward Nęcka Gdańsk
Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 1999 Piotr Francuz (red.) Lublin
Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich 2012 Katarzyna Górak-Sosnowska (red.) Sopot
Racjonalność i styl myślenia 1992 Edmund Mokrzycki (red.) Warszawa
Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej 2014 Weronika Grozdew-Kołacińska (red.) Warszawa
Relacje między wartościami a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania 2007 Jan Cieciuch Warszawa
Reprodukcja 2006 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron Warszawa
Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno kulturowych. 2009 Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz (red.) Lublin
Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosłych 2009 Anna Gulczyńska Poznań
Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego 1997 Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski (red.) Kraków
Sacrum i profanum. O istocie religijności 1999 Mircea Eliade Warszawa
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie 2004 Piotr Gliński Barbara Lewenstein i Andrzej Siciński (red.) Warszawa
Samotne ojcostwo 2006 Anna Dudak Kraków
Samotny tłum 1971 David Riesman Warszawa
Saturn i Melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki 2009 Raymond Klibinsky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl; tłum: Anna Kryczyńska Kraków
Seksuologia kulturowa 1980 Kazimierz Imieliński (red.) Warszawa
Seksuologia. Aspekty humanistyczne 2011 Aleksandra Jodko (red.) Poznań
Semiologia Życia Codziennego 1996 Umberto Eco Warszawa
Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w. 1989 Carlo Ginzburg Warszawa
Siostra Mojżesza. Strukturalne interpretacje mitu biblijnego 1998 Edmund Leach, D. Alan Aycock Poznań
Słowa klucze. Różne języki – różne kultury 2007 Anna Wierzbicka Warszawa
Socjologia 1975 Georg Simmel Warszawa
Socjologia i antropologia 1973 Marcel Mauss Warszawa
Socjologia kultury 2007 Marian Golka Warszawa
Socjologia sztuki 2010 Nathalie Heinich Warszawa
Socjologia. Lektury 2005 Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.) Kraków
Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer 2009 Jacek Kochanowski Łódź
Spojrzenie z oddali 1993 Claude Lévi-Strauss Warszawa
Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności 2002 Ulrich Beck Warszawa
Społeczna psychologia środowiskowa 2002 Augustyn Bańka Warszawa
Sposoby widzenia 2008 John Berger Warszawa
Spotkania z psychologią społeczną. Tom 1 2010 Barnaba Danieluk, Katarzyna Stasiuk (red.) Lublin
Spotkania z psychologią społeczną. Tom 2 2010 Barnaba Danieluk, Katarzyna Stasiuk (red.) Lublin
Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. 2010 Bogdan Wojciszke Gdańsk
Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego. Badania z zakresu sozopsychologii 1984 Adam Biela (red.) Lublin
Studia kulturowe i badania kultury popularnej : teorie i metody 2003 John Storey Kraków
Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno psychologicznym 2009 Tomasz Rudowski Warszawa
Studia Psychologiczne" nr 2/51 Strukturalne właściwości koncepcji siebie a poczucie tożsamości. Fakty i artefakty w pomiarze spójności i złożoności koncepcji siebie. 2013 Aleksandara Pilarska, Anna Suchańska Warszawa
Studia z estetyki, t. 2 1958 Roman Ingarden Warszawa
Studia z estetyki, t.1 1957 Roman Ingarden Warszawa
Studia z historii sztuki 1971 Erwin Panofsky Warszawa
Studia z metodologii badań jakościowych.Teoria ugruntowana 2012 Krzysztof Konecki Warszawa
Styl życia a zdrowie. Z zagadnień socjologii zdrowia 1999 Antonina Ostrowska Warszawa
Style życia w miastach polskich 1988 Andrzej Siciński (red.) Wrocław
Symbole i obrazy w świecie sztuki 1982 Jan Białostocki Warszawa
Symbole naturalne 2004 Mary Douglas Kraków
Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym 1994 Anna Brzozowska-Krajka Lublin
Szkice z socjologii religii 1984 Max Weber Warszawa

Strony