Biblioteka - źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Sztuka a informacja 1986 Mieczysław Porębski Wrocław
Sztuka jako zjawisko socjologiczne : przyczynek do charakterystyki poglądów estetyczno-politycznych Platona i Arystotelesa 1971 Jurij Dawydow Warszawa
Sztuka ludowa w Polsce 1960 Roman Reinfuss Kraków
Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne 1983 Mieczysław Wallis Warszawa
Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju górali podhalańskich 2007 Stanisława Trebunia-Staszel Kościelisko
Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia. 2011 Grażyna Kubica Kraków
Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia 2008 Wojciech Burszta Warszawa
Świat przez pryzmat znaku 1980 Max Bense Warszawa
Świat rzeczy. Zarys antropologiczny 2007 Janusz Barański Kraków
Światło obrazu: uwagi o fotografii  1996 Roland Barthes Warszawa
Targowisko różności : spojrzenie na kulturę współczesną 2001 Anna Zadrożyńska Warszawa
Tekst (w) sieci. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja. 2009 Anna Gumkowska (red.) Warszawa
Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki 2009 Danuta Ulicka (red.) Warszawa
Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową. 2007 Mariola Chomczyńska-Rubacha (red.) Łódź
Teoria klasy próżniaczej 1998 Thorstein Veblen Warszawa
Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej 2013 Kathy Charmaz Warszawa
Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej 2011 Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.) Poznań
Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku 2004 Agnieszka Borowiak, Piotr Szarota (red.) Warszawa
Totemizm dzisiaj 1998 Claude Lévi-Strauss Warszawa
Tożsamość a cykl życia 2004 Erik Erikson Poznań
Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej 1989 Zbigniew Bokszański Łódź
Tradycja wynaleziona 2008 Eric Hobsbawm, Terence Ranger (red.) Kraków
Trzecia Fala 1986 Alvin Toffler Warszawa
Turysta : nowa teoria klasy próżniaczej 2005 Dean MacCannell Warszawa
Tworzenie sensu. Język – kultura – komunikacja 1993 Leszek Korporowicz Warszawa
Typologia i funkcje obrazu świata w umyśle człowieka 1996 Antonina Gurycka (red.) Poznań
Uczestnictwo w kulturze. O rozmaitości stylów życia 1971 Andrzej Tyszka Warszawa
Ukryty wymiar 1978 Edward T. Hall Warszawa
W poszukiwaniu istoty języka, t.1 1989 Roman Jakobson Warszawa
W poszukiwaniu teorii nauczania 1974 Jerome Bruner Warszawa
W stronę socjologii przedmiotów 2005 Marek Krajewski (red.) Poznań
W terenie, w archiwum i w laboratorium : studia nad warsztatem socjologa 1990 Antoni Sułek Warszawa
Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii 2001 Philippe Lejeune Kraków
Warszawskie Szmulki. Miejsce, ludzie, styl życia 2008 Iwona Oliwińska Warszawa
Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych 2012 Mieke Bal,; tłum.: Marta Bucholc Warszawa
Węgrów. Siły społeczne małego miasta 1991 Barbara Smolińska-Theiss (red.) Warszawa
Wiedza o kulturze. Część IV. Audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów 1993 Jadwiga Bocheńska, Alicja Kisielewska, Mirosław Pęczak (red.) Warszawa
Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku 2011 Maria Halamska (red.) Warszawa
Wizualność miasta. Wytworzenie miejskiej ikonosfery 2007 Marek Krajewski (red.) Poznań
Wprowadzenie do kultury popularnej 1998 Dominic Strinati Poznań
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych 2006 Jakub Karpiński Warszawa
Wrastanie w kulturę 2013 Elżbieta Dryll Warszawa
Wstęp do metod i technik badań społecznych 1976 Janusz Sztumski Katowice
Wybór tekstów 2001 Marshall McLuhan Poznań
Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. 2002 Lew Wygocki Poznań
Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. 2011 Hanna Liberska, Alicja Malina (red.) Warszawa
Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze 2003 Marian Kempny i Grażyny Woroniecka (red.) Olsztyn
Wymiary kobiecości i męskości: komunikacja, relacje, społeczeństwo 2011 Bogna Bartosz Warszawa
Wymiary kobiecości i męskości: od psychobiologii do kultury. 2011 Bogna Bartosz Warszawa
Wymiary snów 1998 Ole Vetfelt Warszawa
Wyobraźnia etnograficzna 2005 Paul Willis Kraków
Wyspy historii 2006 Marshall Sahlins Kraków
Wywiad psychologiczny 3. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych 2005 Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz (red.) Warszawa
Wzory kultury 1966 Ruth Benedict Warszawa
Zarys teorii literatury 1972 Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński Warszawa
Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki. 2004 Andrzej Szahaj Toruń
Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności 2004 Michał Buchowski Kraków
Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna 1976 Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski Warszawa
Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce 2000 Barbara Ogrodowska Warszawa
Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy 2012 Joanna Różycka Gdańska

Strony