Biblioteka - źródła papierowe

Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydaniasortuj malejąco Autor Miejsce wydania
Obrzęd weselny w okolicach Sokółki i związane z nim słownictwo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. Joanna Cilulko
Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście. 1994 Andrzej Sadowski Kraków
Miasta na uboczu : przyczynek do socjologii peryferii . 1994 red. Tadeusz Popławski Białystok
Wierszalin: reportaż o końcu świata trzydzieści lat później. 1999 Włodzimierz Pawluczuk Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów weselnych w wybranych wsiach Suwalszczyzny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ewa Białobrodzka Białystok
Obrzęd weselny w gwarze mieszkańców wsi Zbucz. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ludmiła Filimoniuk Białystok
Słownictwo z zakresu świąt i obrzędów roku kościelnego w wybranych wsiach gminy Kuźnica. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Łucja Gabińska Białystok
Słownictwo gwarowe dotyczące obrzędu weselnego na terenach gminy Rajgród (w województwie podlaskim). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Renata Gajdzińska Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów pogrzebowych na terenie Suwalszczyzny. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Joanna Stawecka Białystok
Słownictwo związane z przygotowywaniem pokarmów w wybranych wsiach województwa podlaskiego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Agnieszka Jemielity Białystok
Słownictwo gwarowe z zakresu obrzędów weselnych w mowie mieszkańców Śniczan. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Agnieszka Kochanowicz Białystok
Metafizyka prowincji 2000 Jan Kamiński Białystok
Słownictwo mieszkańców Białegostoku związane z obyczajami towarzyszącymi obchodom świąt i uroczystości kościelnych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Henryka Sędziak. 2001 Anna Rutkowska Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Jelenia Góra. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Aneta Lenkiewicz Białystok
Wierszalin. Człowiek - mit - wyobrażenie. Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2002 Magdalena Matys Białystok
Białostocki Teatr Lalek jako instytucja artystyczna. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2002 Anna Nikitorowicz Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Łopuchowo i Leśniki. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Justyna Roszkowska Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obyczajów w gwarze mieszkańców wsi Rostołty. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Elżbieta Sawicka Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów na terenie wsi Słójka-Borowszczyzna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Edyta Kościuk Białystok
Wierzenia i obrzędy we wsiach Kaletnik i Wiatrołuża. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Barbara Kozłowska Białystok
Funkcje prawosławnych ośrodków kulturowych na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz. 2003 Barbara Koziak Białystok
Obraz kultury polskiej w "Czasopisie". Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2003 Ewa Pawelska Białystok
Radiowa wersja języka mieszkańców Białegostoku (na przykładzie sagi Na Młynowej). Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski. 2003 Elżbieta Badońska Białystok
Sytuacja językowa wsi Kamionka Stara w kontekście przemian socjolingwistycznych i kulturowych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smułkowska. 2003 Marta Wojewódzka Białystok
"Clubbing" jako zjawisko kulturowe i społeczne. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Hanna Palska. 2004 Emilia Romaniuk Białystok
Tatarzy na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz. 2004 Aneta Wasiluk Białystok
Kultura Podlasia w telewizji regionalnej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2004 Jolanta Malicka Białystok
Obraz życia i kultury mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony w słownictwie gwarowym. Praca doktorska. Promotor: prof. dr hab.Henryka Sędziak. 2004 Dorota Czyż Białystok
Uczestnictwo w kulturze młodzieży w małym mieście na przykładzie Supraśla. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Magdalena Kijowska Białystok
Transmija kanonu kulturowego mniejszości narodowych: białoruskiej i ukraińskiej w mediach. Na przykładzie telewizji w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Urszula Klimczuk Białystok
Elementy kultury żydowskiej w przestrzeni społecznej miasta Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Oferta kulturalna Sejn a potrzeby mieszkańców. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Michał Radel Białystok
Rola Muzeum Białoruskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Białorusinów na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Katarzyna Tarasiuk Białystok
Rok kulturalny w kulturze wsi podlaskiej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Maciej Gałecki Białystok
Biebrzański Park Narodowy jako instytucja kulturalna. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Agnieszka Klim Białystok
Kapliczki i krzyże Podlasia jako teksty ludowej kultury. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Agnieszka Lasik Białystok
Rola mężczyzny w tradycyjnej kulturze ludowej na przykładzie wsi Kobylin-Borzyny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Jacek Mężyński Białystok
Lipsk i "Lipsk" przyczynek do badań nad kulturą ludową Podlasia. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2005 Gabriela Więckowska Białystok
Symbolika ognia w podlaskiej kulturze ludowej katolicyzmu i prawosławia. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Iwona Zdanuczyk Białystok
Funkcje narodowe kultur muzycznych mniejszości narodowych na przykładzie mniejszości białoruskiej. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2006 Marcin Dąbrowski Białystok
Dom w kulturze ludowej na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Iwona Dziedziul Białystok
Mapy historyczne Białegostoku jako teksty kultury. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Michał Siedlecki Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów na terenie gminy Szudziałowo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2006 Agata Sitko Białystok
Funkcje parafii prawosławnych na podstawie parafii w Juszkowym Grodzie. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2007 Elżbieta Sakowicz Białystok
Działalność społeczno-kulturalna klubów osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w latach 1990-2006. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2007 Bożena Szczepanek-Brzezińska Białystok
Obrzędy rodzinne w Skidlu i okolicy. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2007 Andracka Tatiana Białystok
Basowiszcza - miejsce w kulturze Białostocczyzny, Białorusi. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2007 Andrzej Grześ Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne w gwarze wsi Czeremcha. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2007 Eliza Kazimierczuk Białystok
Zarys białoruskiego amatorskiego ruchu kulturalnego na Białostocczyźnie w latach 1953-2006 - zespoły śpiewane. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2007 Konrad Pawluczuk Białystok
Horyzonty i perspektywy życia kulturalnego Hajnówki w ocenach i oczekiwaniach jej mieszkańców. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2007 Rafał Androsiuk Białystok
Słownictwo z zakresu kultury ludowej w gwarze mieszkańców wsi Grabowo gmina Augustów, województwo podlaskie. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2007 Dorota Łozowicka Białystok
Kultura mieszkańców Puszczy Knyszyńskiej w procesie przemian. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2007 Kamil Pietryszczyk Białystok
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. 2008 Anna Duszak i Norman Fairclough (red.) Kraków
Próba dialogu. 2008 Katarzyna Sztop-Rutkowska Kraków
Kult ikony w prawosławiu na przykładzie Muzeum Ikon w Supraślu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2008 Daniluk Ewa Białystok
Kętrzyn - próba monografii terenowej (w perspektywie młodego pokolenia). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Hanna Palska. 2008 Małgorzata Margas Białystok
Religijna i wyznaniowa różnorodność mieszkańców gminy Michałowo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2008 Michał Bura Białystok
Parafia prawosławna w Milejczycach jako przykład religijności prawosławnej w warunkach pogranicza etniczno-religijnego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2008 Barbara Andrzejewska Białystok
Kapitał społeczny i kulturowy mniejszości litewskiej w Polsce na przykładzie Sejn i Puńska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2008 Urszula Jarmołowicz Białystok
Kulturalne życie Gródka w latach 1990-2007. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2008 Michał Grześ Białystok
Wybrane zagadnienia z tradycyjnej kultury mieszkańców wsi Harasimowicze. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2008 Małgorzata Bagieńska. Białystok
Prawosławne zwyczaje i obrzędy pogrzebowe wsi okolic Bielska Podlaskiego. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Katarzyna Borysiuk Białystok
Mowa mieszkańców Orli na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Urszula Sokólska. 2008 Ewa Babul Białystok
Wizerunek współczesnej kobiety tatarskiej na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Anna Żur Białystok
Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej. 2009 red. Aleksandra Jasińska-Kania i Katarzyna M. Staszyńska Białystok
Śladami opowieści z przeszłości pogranicza. 2009 Red. Filip Pazderski Białystok
Instytucjonalne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w kulturze Zambrowa. Praca Magisterska. Promotor: dr Elżbieta Gawryluk. 2009 Kamil Jasiński Białystok
Kolno - małe miasto. Historia i współczesność. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2009 Krzysztof Pietruszka Białystok
Obrzędowość rodzinna we wsi Ryboły. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Jakub Fiedoruk Białystok
Stosunki polsko-białoruskie po 1989 roku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Marcin Stulgis Białystok
Polsko-białoruska współpraca transgraniczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Luiza Ławryk Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne wsi Trześcianka gminy Narew. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Ewa Paszko Białystok
Zwyczaje i obrzędy doroczne w gwarze wsi Stare Berezowo gminy Hajnówka. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Danuta Szpilko Białystok
Słownictwo związane z wierzeniami i obrzędami we wsi Turośl. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Urszula Sokólska. 2009 Anna Śmiarowska Białystok
Kultura białoruska w edukacji regionalnej na szczeblu elementarnym w podlaskich szkołach z językiem białoruskim. Praca magisterska. Promotor: dr Ewa Romanowska. 2009 Joanna Najda Białystok
Psychologia miłości. 2009 Bogdan Wojciszke Gdańsk
Lokalny wymiar pamięci. Pamięć zbiorowa i jej przemiany w północno-wschodniej Polsce. 2010 Radosław Poczykowski Białystok
Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady. 2010 Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski, Alicja Zawistowska (red.) Warszawa
Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego jako kapitał. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2010 Sylwia Makarewicz Białystok
Współczesna kultura Tatarów polskich na Podlasiu oraz działania służące zachowaniu własnej tożsamości grupy w wielokulturowym regionie Polski. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2010 Karolina Sulkiewicz-Łagocka Białystok
Zawód didżej: między powołaniem a rzemiosłem artystycznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2010 Jan Stanisław Wyspiański Białystok
Współpraca transgraniczna polsko-białoruska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz. 2010 Błażej Olszewski Białystok
Stosunki polsko-litewskie w latach 1989-1999. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2010 Grzegorz Ramatowski Białystok
Religijność Romów na przykładzie wspólnoty Romów w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2010 Ewa Gungnowska Białystok
Tytuł: Fenomen festiwali białoruskich na Podlasiu. Studium dwóch przypadków. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Irena Karczewska. 2010 Katarzyna Jaworowska Białystok
Sposoby spędzania czasu wolnego seniorów w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska. 2010 Małgorzata Pieczyńska Białystok
Tożsamość etniczno-kulturowa mieszkańców wyznania prawosławnego na Podlasiu (ze szczególnym uwzględnieniem własnych badań terenowych.) Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2010 Marta Uściłko Białystok
Funkcjonowanie mniejszości etnicznej na pograniczu narodowym na przykładzie Tatarów sokólskich. Historia i współczesność. Praca licencjacka. Promotor: dr Maciej Krzywosz. 2010 Adam Piotr Wawreniuk Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne we wsi Parcewo gminy Bielsk Podlaski. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2010 Anna Pietruszkiewicz Białystok
Kultura szeroka. Księga wyjścia. 2011 Praca zbiorowa Lublin
Oblicze muzyki Disco polo na przykładzie województwa podlaskiego. Rozważania na przykładzie niereprezentatywnych badań nad opiniami mieszkańców woj. podlaskiego dotyczących muzyki Disco Polo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2011 Kamil Chludziński Białystok
Fundacja Edukacji i Twórczości. Relacje z otoczeniem społecznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Piotr Gliński. 2011 Marcin Kruhlej Białystok
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności osób starszych. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2011 Magda Nowicka Białystok
Kompetencje kulturowe migrantów ze wsi do "pozawiejskiego świata" na przykładzie gminy Trzcianne. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2011 Sylwia Sadowska Białystok
Styl życia kobiet na wsi na podstawie miejscowości Gródek. Praca Magisterska. Promotor: dr Małgorzata Bieńkowska. 2011 Monika Kazberuk Białystok
Działalność i znaczenie ruchu esperanckiego w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2011 Milena Rogucka Białystok
Promocja kultury w Białymstoku na przykładzie białostockich portali internetowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Tomasz Paweł Rosiński. 2011 Adam Zyskowski Białystok
Mniejszość białoruska na Podlasiu po wprowadzeniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku. Praca licencjacka. Promotor: dr Joanna Katarzyna Sadowska. 2011 Magda Bondaruk Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce w zwierciadle rodzimej kultury popularnej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łukowski. 2011 Ewelina Nikitiuk Białystok

Strony