Biblioteka - źródła papierowe

Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydaniasortuj rosnąco Autor Miejsce wydania
Miejsce kultury w stosunkach polsko-białoruskich po 2004 r. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Helena Głogowska. 2014 Emilia Czerwińska Białystok
Wpływ przynależności do subkultury hip- hopowej na tożsamość człowieka. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2014 Bartosz Kolenda Białystok
Nowi mieszkańcy wsi. Analiza stosunków sąsiedzkich i więzi z miejscem zamieszkania na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Agnieszka Dekarz Białystok
Podział władzy i obowiązków we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wywiadów jakościowych z mieszkańcami wsi Burniszki w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Julita Rudziewicz Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce. Aktualne położenie polityczne i kulturowe. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Emilia Jeneralczuk Białystok
Członkostwo w organizacjach pozarządowych w świetle koncepcji kapitału społecznego na przykładzie białostockiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Joanna Wąsik Białystok
Miasto nasze i nie nasze. Formalne i nieformalne grupy młodzieżowe w przestrzeni miasta Białegostoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2014 Tomasz Stankiewicz Białystok
Miejsce i rola młodzieży w małomiasteczkowej społeczności lokalnej na przykładzie Suchowoli. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2014 Anna Kosacka Białystok
Aktywność społeczna osób starszych na przykładzie działalności Białostockiego Centrum Seniora. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2014 Karolina Januszkiewicz Białystok
Kultura pogranicza na przykładzie Bielska Podlaskiego. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Andrei Harbatski. 2014 Magdalena Gołębiecka Białystok
Fundacja "Pogranicze" jako popularyzator wielokulturowości. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Monika Maksimowicz Białystok
Podejmowane działania białoruskiej mniejszości narodowej na rzecz zachowania swojej tożsamości po 1945 roku. Praca Magisterska. Promotor: dr Artur Konopacki. 2014 Joanna Dudek Białystok
Kultura spędzania czasu wolnego na przykładzie trzech pokoleń w społeczeństwie polskim. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Czesław Dziekanowski. 2014 Anna Frączek Białystok
Żydowski Białystok i jego diaspora 2014 Rebecca Kobrin Sejny
Obraz rodziny na przykładzie wybranych seriali obyczajowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Emilia Łapińska Białystok
Radio Racja jako medium mniejszości białoruskiej. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Anna Kalinowska Białystok
Tożsamość społeczna w epoce ponowoczesnej na przykładzie prac Zygmunta Baumana.Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Jacek Sieradzan. 2013 Kamila Kolesińska Białystok
Rodzina i przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Hanna Jasielczuk Białystok
Niesłyszący jako mniejszość społeczna w Polsce, na przykładzie języka i kultury głuchych mieszkających w Białymstoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Katarzyna Wojno Białystok
Aktywność społeczna osób starszych i jej uwarunkowania na przykładzie mieszkańców Olecka w województwie warmińsko-mazurskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Morusiewicz Białystok
Grupy samopomocy jako forma kapitału społecznego na przykładzie wybranych grup działających w Białymstoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Diana Sochoń Białystok
Organizacje religijne jako forma kapitału społecznego na przykładzie Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Czokajło Białystok
Stosunki etniczne w Białymstoku na podstawie wywiadów z przedstawicielami organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Jarosław Gawryluk Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej wyznaniowo na przykładzie miejscowości Malesze w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Anna Niewińska Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi na przykładzie miejscowości Biała Woda w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Agnieszka Kochańska Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej kulturowo na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Dawid Sulkiewicz Białystok
Pracownik etatowy, czy działacz społeczny? Echa globalnych tendencji w myśleniu i działaniach białostockich kreatorów życia kulturalnego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Adam Zyskowski Białystok
Kultura popularna i kontrkultura a konsumpcja w społeczeństwie ponowoczesnym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Magdalena Kowalczuk Białystok
Reklama społeczna jako instrument kształtowania postaw i zachowań. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Katarzyna Rynkiewicz Białystok
Realizacja polityki wielokulturowości na przykładzie Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Edmund Dmitrów. 2013 Magda Skindzielewska Białystok
Kultura ludowa mieszkańców Podlasia jako międzynarodowa atrakcja turystyczna. Praca magisterska. Promotor: prof.dr hab. Bazyli Poskrobko. 2013 Paulina Dmitruk Białystok
Dizajn pogranicza 2013 Red. Filip Pazderski Białystok
Podlasie w literaturze - literatura Podlasia (po 1989 roku) 2012 Red. Marek Kochanowski i Katarzyna Kościewicz Białystok
Pogranicze. O odradzaniu się kultury. 2012 Dorota Sieroń-Galusek, Łukasz Galusek Wrocław
Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość. 2012 Krzysztof Czyżewski, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski (red.) Sejny
Tożsamość kulturowa społeczności regionalnej Kurpiowszczyzny na przykładzie mieszkańców Nowogrodu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Anna Bastek Białystok
Przemiany wzorów małżeństwa i rodziny współczesnej na przykładzie młodych mieszkańców Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Paulina Chodkowska Białystok
Tradycje świąt Bożego Narodzenia we wsi "katolickiej" i "prawosławnej": socjologiczna analiza komparatystyczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2012 Ewa Pisowocka Białystok
Zmiana instytucjonalna podmiotów polityki kulturalnej w Białymstoku w warunkach kształtowania się społeczeństwa sieci. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2012 Magdalena Stachurska Białystok
Rozwój społeczno-gospodarczy dużego miasta na przykładzie Białegostoku w latach 2006-2010. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Karolina Chodorowska Białystok
Współczesne modele życia rodzinnego w środowisku wiejskim. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2012 Ewa Broniek Białystok
Postrzeganie swojej tożsamości narodowej przez Białorusinów białostockich w zależności od wieku oraz czasu pobytu w Polsce. Praca licencjacka. Promotor: dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska. 2012 Rafał Hrynkiewicz Białystok
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności ludzi starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2012 Monika Olechno Białystok
Współczesny wymiar polityczno-kulturowy granicy polsko-białoruskiej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2012 Joanna Mielko Białystok
Kultura szeroka. Księga wyjścia. 2011 Praca zbiorowa Lublin
Oblicze muzyki Disco polo na przykładzie województwa podlaskiego. Rozważania na przykładzie niereprezentatywnych badań nad opiniami mieszkańców woj. podlaskiego dotyczących muzyki Disco Polo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2011 Kamil Chludziński Białystok
Fundacja Edukacji i Twórczości. Relacje z otoczeniem społecznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Piotr Gliński. 2011 Marcin Kruhlej Białystok
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności osób starszych. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2011 Magda Nowicka Białystok
Kompetencje kulturowe migrantów ze wsi do "pozawiejskiego świata" na przykładzie gminy Trzcianne. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2011 Sylwia Sadowska Białystok
Styl życia kobiet na wsi na podstawie miejscowości Gródek. Praca Magisterska. Promotor: dr Małgorzata Bieńkowska. 2011 Monika Kazberuk Białystok
Działalność i znaczenie ruchu esperanckiego w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2011 Milena Rogucka Białystok
Promocja kultury w Białymstoku na przykładzie białostockich portali internetowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Tomasz Paweł Rosiński. 2011 Adam Zyskowski Białystok
Mniejszość białoruska na Podlasiu po wprowadzeniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku. Praca licencjacka. Promotor: dr Joanna Katarzyna Sadowska. 2011 Magda Bondaruk Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce w zwierciadle rodzimej kultury popularnej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łukowski. 2011 Ewelina Nikitiuk Białystok
Polityka kulturalna Polski wobec Litwy w latach 2001-2010. Praca licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Ocytko. 2011 Paulina Piekarska Białystok
Bimbrownictwo na Podlasiu. Historia i współczesność. 2011 Hubert Czochański Białystok
Lokalny wymiar pamięci. Pamięć zbiorowa i jej przemiany w północno-wschodniej Polsce. 2010 Radosław Poczykowski Białystok
Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady. 2010 Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski, Alicja Zawistowska (red.) Warszawa
Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego jako kapitał. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2010 Sylwia Makarewicz Białystok
Współczesna kultura Tatarów polskich na Podlasiu oraz działania służące zachowaniu własnej tożsamości grupy w wielokulturowym regionie Polski. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2010 Karolina Sulkiewicz-Łagocka Białystok
Zawód didżej: między powołaniem a rzemiosłem artystycznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2010 Jan Stanisław Wyspiański Białystok
Współpraca transgraniczna polsko-białoruska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz. 2010 Błażej Olszewski Białystok
Stosunki polsko-litewskie w latach 1989-1999. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2010 Grzegorz Ramatowski Białystok
Religijność Romów na przykładzie wspólnoty Romów w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2010 Ewa Gungnowska Białystok
Tytuł: Fenomen festiwali białoruskich na Podlasiu. Studium dwóch przypadków. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Irena Karczewska. 2010 Katarzyna Jaworowska Białystok
Sposoby spędzania czasu wolnego seniorów w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska. 2010 Małgorzata Pieczyńska Białystok
Tożsamość etniczno-kulturowa mieszkańców wyznania prawosławnego na Podlasiu (ze szczególnym uwzględnieniem własnych badań terenowych.) Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2010 Marta Uściłko Białystok
Funkcjonowanie mniejszości etnicznej na pograniczu narodowym na przykładzie Tatarów sokólskich. Historia i współczesność. Praca licencjacka. Promotor: dr Maciej Krzywosz. 2010 Adam Piotr Wawreniuk Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne we wsi Parcewo gminy Bielsk Podlaski. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2010 Anna Pietruszkiewicz Białystok
Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej. 2009 red. Aleksandra Jasińska-Kania i Katarzyna M. Staszyńska Białystok
Śladami opowieści z przeszłości pogranicza. 2009 Red. Filip Pazderski Białystok
Instytucjonalne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w kulturze Zambrowa. Praca Magisterska. Promotor: dr Elżbieta Gawryluk. 2009 Kamil Jasiński Białystok
Kolno - małe miasto. Historia i współczesność. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2009 Krzysztof Pietruszka Białystok
Obrzędowość rodzinna we wsi Ryboły. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Jakub Fiedoruk Białystok
Stosunki polsko-białoruskie po 1989 roku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Marcin Stulgis Białystok
Polsko-białoruska współpraca transgraniczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Luiza Ławryk Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne wsi Trześcianka gminy Narew. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Ewa Paszko Białystok
Zwyczaje i obrzędy doroczne w gwarze wsi Stare Berezowo gminy Hajnówka. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Danuta Szpilko Białystok
Słownictwo związane z wierzeniami i obrzędami we wsi Turośl. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Urszula Sokólska. 2009 Anna Śmiarowska Białystok
Kultura białoruska w edukacji regionalnej na szczeblu elementarnym w podlaskich szkołach z językiem białoruskim. Praca magisterska. Promotor: dr Ewa Romanowska. 2009 Joanna Najda Białystok
Psychologia miłości. 2009 Bogdan Wojciszke Gdańsk
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. 2008 Anna Duszak i Norman Fairclough (red.) Kraków
Próba dialogu. 2008 Katarzyna Sztop-Rutkowska Kraków
Kult ikony w prawosławiu na przykładzie Muzeum Ikon w Supraślu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2008 Daniluk Ewa Białystok
Kętrzyn - próba monografii terenowej (w perspektywie młodego pokolenia). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Hanna Palska. 2008 Małgorzata Margas Białystok
Religijna i wyznaniowa różnorodność mieszkańców gminy Michałowo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2008 Michał Bura Białystok
Parafia prawosławna w Milejczycach jako przykład religijności prawosławnej w warunkach pogranicza etniczno-religijnego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2008 Barbara Andrzejewska Białystok
Kapitał społeczny i kulturowy mniejszości litewskiej w Polsce na przykładzie Sejn i Puńska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2008 Urszula Jarmołowicz Białystok
Kulturalne życie Gródka w latach 1990-2007. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2008 Michał Grześ Białystok
Wybrane zagadnienia z tradycyjnej kultury mieszkańców wsi Harasimowicze. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2008 Małgorzata Bagieńska. Białystok
Prawosławne zwyczaje i obrzędy pogrzebowe wsi okolic Bielska Podlaskiego. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Katarzyna Borysiuk Białystok
Mowa mieszkańców Orli na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Urszula Sokólska. 2008 Ewa Babul Białystok
Wizerunek współczesnej kobiety tatarskiej na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Anna Żur Białystok
Funkcje parafii prawosławnych na podstawie parafii w Juszkowym Grodzie. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2007 Elżbieta Sakowicz Białystok
Działalność społeczno-kulturalna klubów osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w latach 1990-2006. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2007 Bożena Szczepanek-Brzezińska Białystok
Obrzędy rodzinne w Skidlu i okolicy. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2007 Andracka Tatiana Białystok
Basowiszcza - miejsce w kulturze Białostocczyzny, Białorusi. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2007 Andrzej Grześ Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne w gwarze wsi Czeremcha. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2007 Eliza Kazimierczuk Białystok
Zarys białoruskiego amatorskiego ruchu kulturalnego na Białostocczyźnie w latach 1953-2006 - zespoły śpiewane. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2007 Konrad Pawluczuk Białystok
Horyzonty i perspektywy życia kulturalnego Hajnówki w ocenach i oczekiwaniach jej mieszkańców. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2007 Rafał Androsiuk Białystok

Strony