Biblioteka - źródła papierowe

Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydaniasortuj rosnąco Autor Miejsce wydania
Słownictwo z zakresu kultury ludowej w gwarze mieszkańców wsi Grabowo gmina Augustów, województwo podlaskie. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2007 Dorota Łozowicka Białystok
Kultura mieszkańców Puszczy Knyszyńskiej w procesie przemian. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2007 Kamil Pietryszczyk Białystok
Funkcje narodowe kultur muzycznych mniejszości narodowych na przykładzie mniejszości białoruskiej. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2006 Marcin Dąbrowski Białystok
Dom w kulturze ludowej na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Iwona Dziedziul Białystok
Mapy historyczne Białegostoku jako teksty kultury. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Michał Siedlecki Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów na terenie gminy Szudziałowo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2006 Agata Sitko Białystok
Uczestnictwo w kulturze młodzieży w małym mieście na przykładzie Supraśla. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Magdalena Kijowska Białystok
Transmija kanonu kulturowego mniejszości narodowych: białoruskiej i ukraińskiej w mediach. Na przykładzie telewizji w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Urszula Klimczuk Białystok
Elementy kultury żydowskiej w przestrzeni społecznej miasta Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Oferta kulturalna Sejn a potrzeby mieszkańców. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Michał Radel Białystok
Rola Muzeum Białoruskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Białorusinów na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Katarzyna Tarasiuk Białystok
Rok kulturalny w kulturze wsi podlaskiej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Maciej Gałecki Białystok
Biebrzański Park Narodowy jako instytucja kulturalna. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Agnieszka Klim Białystok
Kapliczki i krzyże Podlasia jako teksty ludowej kultury. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Agnieszka Lasik Białystok
Rola mężczyzny w tradycyjnej kulturze ludowej na przykładzie wsi Kobylin-Borzyny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Jacek Mężyński Białystok
Lipsk i "Lipsk" przyczynek do badań nad kulturą ludową Podlasia. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2005 Gabriela Więckowska Białystok
Symbolika ognia w podlaskiej kulturze ludowej katolicyzmu i prawosławia. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Iwona Zdanuczyk Białystok
"Clubbing" jako zjawisko kulturowe i społeczne. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Hanna Palska. 2004 Emilia Romaniuk Białystok
Tatarzy na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz. 2004 Aneta Wasiluk Białystok
Kultura Podlasia w telewizji regionalnej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2004 Jolanta Malicka Białystok
Obraz życia i kultury mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony w słownictwie gwarowym. Praca doktorska. Promotor: prof. dr hab.Henryka Sędziak. 2004 Dorota Czyż Białystok
Funkcje prawosławnych ośrodków kulturowych na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz. 2003 Barbara Koziak Białystok
Obraz kultury polskiej w "Czasopisie". Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2003 Ewa Pawelska Białystok
Radiowa wersja języka mieszkańców Białegostoku (na przykładzie sagi Na Młynowej). Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski. 2003 Elżbieta Badońska Białystok
Sytuacja językowa wsi Kamionka Stara w kontekście przemian socjolingwistycznych i kulturowych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smułkowska. 2003 Marta Wojewódzka Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Jelenia Góra. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Aneta Lenkiewicz Białystok
Wierszalin. Człowiek - mit - wyobrażenie. Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2002 Magdalena Matys Białystok
Białostocki Teatr Lalek jako instytucja artystyczna. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2002 Anna Nikitorowicz Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Łopuchowo i Leśniki. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Justyna Roszkowska Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obyczajów w gwarze mieszkańców wsi Rostołty. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Elżbieta Sawicka Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów na terenie wsi Słójka-Borowszczyzna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Edyta Kościuk Białystok
Wierzenia i obrzędy we wsiach Kaletnik i Wiatrołuża. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Barbara Kozłowska Białystok
Słownictwo mieszkańców Białegostoku związane z obyczajami towarzyszącymi obchodom świąt i uroczystości kościelnych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Henryka Sędziak. 2001 Anna Rutkowska Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów weselnych w wybranych wsiach Suwalszczyzny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ewa Białobrodzka Białystok
Obrzęd weselny w gwarze mieszkańców wsi Zbucz. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ludmiła Filimoniuk Białystok
Słownictwo z zakresu świąt i obrzędów roku kościelnego w wybranych wsiach gminy Kuźnica. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Łucja Gabińska Białystok
Słownictwo gwarowe dotyczące obrzędu weselnego na terenach gminy Rajgród (w województwie podlaskim). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Renata Gajdzińska Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów pogrzebowych na terenie Suwalszczyzny. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Joanna Stawecka Białystok
Słownictwo związane z przygotowywaniem pokarmów w wybranych wsiach województwa podlaskiego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Agnieszka Jemielity Białystok
Słownictwo gwarowe z zakresu obrzędów weselnych w mowie mieszkańców Śniczan. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Agnieszka Kochanowicz Białystok
Metafizyka prowincji 2000 Jan Kamiński Białystok
Wierszalin: reportaż o końcu świata trzydzieści lat później. 1999 Włodzimierz Pawluczuk Białystok
Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście. 1994 Andrzej Sadowski Kraków
Miasta na uboczu : przyczynek do socjologii peryferii . 1994 red. Tadeusz Popławski Białystok
Obrzęd weselny w okolicach Sokółki i związane z nim słownictwo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. Joanna Cilulko

Strony