Biblioteka - źródła papierowe

Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
"Clubbing" jako zjawisko kulturowe i społeczne. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Hanna Palska. 2004 Emilia Romaniuk Białystok
Aktywność społeczna osób starszych i jej uwarunkowania na przykładzie mieszkańców Olecka w województwie warmińsko-mazurskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Morusiewicz Białystok
Aktywność społeczna osób starszych na przykładzie działalności Białostockiego Centrum Seniora. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2014 Karolina Januszkiewicz Białystok
Basowiszcza - miejsce w kulturze Białostocczyzny, Białorusi. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2007 Andrzej Grześ Białystok
Białostocki Teatr Lalek jako instytucja artystyczna. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2002 Anna Nikitorowicz Białystok
Biebrzański Park Narodowy jako instytucja kulturalna. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Agnieszka Klim Białystok
Bimbrownictwo na Podlasiu. Historia i współczesność. 2011 Hubert Czochański Białystok
Członkostwo w organizacjach pozarządowych w świetle koncepcji kapitału społecznego na przykładzie białostockiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Joanna Wąsik Białystok
Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej. 2009 red. Aleksandra Jasińska-Kania i Katarzyna M. Staszyńska Białystok
Dizajn pogranicza 2013 Red. Filip Pazderski Białystok
Dom w kulturze ludowej na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Iwona Dziedziul Białystok
Działalność i znaczenie ruchu esperanckiego w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2011 Milena Rogucka Białystok
Działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Michał Radel Białystok
Działalność społeczno-kulturalna klubów osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" w latach 1990-2006. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2007 Bożena Szczepanek-Brzezińska Białystok
Elementy kultury żydowskiej w przestrzeni społecznej miasta Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Fundacja "Pogranicze" jako popularyzator wielokulturowości. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Monika Maksimowicz Białystok
Fundacja Edukacji i Twórczości. Relacje z otoczeniem społecznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Piotr Gliński. 2011 Marcin Kruhlej Białystok
Funkcje narodowe kultur muzycznych mniejszości narodowych na przykładzie mniejszości białoruskiej. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2006 Marcin Dąbrowski Białystok
Funkcje parafii prawosławnych na podstawie parafii w Juszkowym Grodzie. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2007 Elżbieta Sakowicz Białystok
Funkcje prawosławnych ośrodków kulturowych na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz. 2003 Barbara Koziak Białystok
Funkcjonowanie mniejszości etnicznej na pograniczu narodowym na przykładzie Tatarów sokólskich. Historia i współczesność. Praca licencjacka. Promotor: dr Maciej Krzywosz. 2010 Adam Piotr Wawreniuk Białystok
Grupy samopomocy jako forma kapitału społecznego na przykładzie wybranych grup działających w Białymstoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Diana Sochoń Białystok
Horyzonty i perspektywy życia kulturalnego Hajnówki w ocenach i oczekiwaniach jej mieszkańców. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2007 Rafał Androsiuk Białystok
Instytucjonalne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w kulturze Zambrowa. Praca Magisterska. Promotor: dr Elżbieta Gawryluk. 2009 Kamil Jasiński Białystok
Kapitał społeczny i kulturowy mniejszości litewskiej w Polsce na przykładzie Sejn i Puńska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2008 Urszula Jarmołowicz Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi na przykładzie miejscowości Biała Woda w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Agnieszka Kochańska Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej kulturowo na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Dawid Sulkiewicz Białystok
Kapitał społeczny mieszkańców wsi zróżnicowanej wyznaniowo na przykładzie miejscowości Malesze w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Anna Niewińska Białystok
Kapliczki i krzyże Podlasia jako teksty ludowej kultury. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Agnieszka Lasik Białystok
Kętrzyn - próba monografii terenowej (w perspektywie młodego pokolenia). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Hanna Palska. 2008 Małgorzata Margas Białystok
Kolno - małe miasto. Historia i współczesność. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2009 Krzysztof Pietruszka Białystok
Kompetencje kulturowe migrantów ze wsi do "pozawiejskiego świata" na przykładzie gminy Trzcianne. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2011 Sylwia Sadowska Białystok
Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. 2008 Anna Duszak i Norman Fairclough (red.) Kraków
Kult ikony w prawosławiu na przykładzie Muzeum Ikon w Supraślu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2008 Daniluk Ewa Białystok
Kultura białoruska w edukacji regionalnej na szczeblu elementarnym w podlaskich szkołach z językiem białoruskim. Praca magisterska. Promotor: dr Ewa Romanowska. 2009 Joanna Najda Białystok
Kultura ludowa mieszkańców Podlasia jako międzynarodowa atrakcja turystyczna. Praca magisterska. Promotor: prof.dr hab. Bazyli Poskrobko. 2013 Paulina Dmitruk Białystok
Kultura mieszkańców Puszczy Knyszyńskiej w procesie przemian. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2007 Kamil Pietryszczyk Białystok
Kultura Podlasia w telewizji regionalnej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2004 Jolanta Malicka Białystok
Kultura pogranicza na przykładzie Bielska Podlaskiego. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Andrei Harbatski. 2014 Magdalena Gołębiecka Białystok
Kultura popularna i kontrkultura a konsumpcja w społeczeństwie ponowoczesnym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Magdalena Kowalczuk Białystok
Kultura spędzania czasu wolnego na przykładzie trzech pokoleń w społeczeństwie polskim. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Czesław Dziekanowski. 2014 Anna Frączek Białystok
Kultura szeroka. Księga wyjścia. 2011 Praca zbiorowa Lublin
Kulturalne życie Gródka w latach 1990-2007. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2008 Michał Grześ Białystok
Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady. 2010 Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski, Alicja Zawistowska (red.) Warszawa
Lipsk i "Lipsk" przyczynek do badań nad kulturą ludową Podlasia. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2005 Gabriela Więckowska Białystok
Lokalny wymiar pamięci. Pamięć zbiorowa i jej przemiany w północno-wschodniej Polsce. 2010 Radosław Poczykowski Białystok
Mapy historyczne Białegostoku jako teksty kultury. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Michał Siedlecki Białystok
Metafizyka prowincji 2000 Jan Kamiński Białystok
Miasta na uboczu : przyczynek do socjologii peryferii . 1994 red. Tadeusz Popławski Białystok
Miasto nasze i nie nasze. Formalne i nieformalne grupy młodzieżowe w przestrzeni miasta Białegostoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2014 Tomasz Stankiewicz Białystok
Miejsce i rola młodzieży w małomiasteczkowej społeczności lokalnej na przykładzie Suchowoli. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2014 Anna Kosacka Białystok
Miejsce kultury w stosunkach polsko-białoruskich po 2004 r. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Helena Głogowska. 2014 Emilia Czerwińska Białystok
Mniejszość białoruska na Podlasiu po wprowadzeniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku. Praca licencjacka. Promotor: dr Joanna Katarzyna Sadowska. 2011 Magda Bondaruk Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce w zwierciadle rodzimej kultury popularnej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łukowski. 2011 Ewelina Nikitiuk Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce. Aktualne położenie polityczne i kulturowe. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Emilia Jeneralczuk Białystok
Mowa mieszkańców Orli na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Urszula Sokólska. 2008 Ewa Babul Białystok
Niesłyszący jako mniejszość społeczna w Polsce, na przykładzie języka i kultury głuchych mieszkających w Białymstoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Katarzyna Wojno Białystok
Nowi mieszkańcy wsi. Analiza stosunków sąsiedzkich i więzi z miejscem zamieszkania na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Agnieszka Dekarz Białystok
Oblicze muzyki Disco polo na przykładzie województwa podlaskiego. Rozważania na przykładzie niereprezentatywnych badań nad opiniami mieszkańców woj. podlaskiego dotyczących muzyki Disco Polo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2011 Kamil Chludziński Białystok
Obraz kultury polskiej w "Czasopisie". Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2003 Ewa Pawelska Białystok
Obraz rodziny na przykładzie wybranych seriali obyczajowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Emilia Łapińska Białystok
Obraz życia i kultury mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony w słownictwie gwarowym. Praca doktorska. Promotor: prof. dr hab.Henryka Sędziak. 2004 Dorota Czyż Białystok
Obrzęd weselny w gwarze mieszkańców wsi Zbucz. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ludmiła Filimoniuk Białystok
Obrzęd weselny w okolicach Sokółki i związane z nim słownictwo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. Joanna Cilulko
Obrzędowość rodzinna we wsi Ryboły. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Jakub Fiedoruk Białystok
Obrzędy rodzinne w Skidlu i okolicy. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2007 Andracka Tatiana Białystok
Oferta kulturalna Sejn a potrzeby mieszkańców. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Organizacje religijne jako forma kapitału społecznego na przykładzie Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Czokajło Białystok
Parafia prawosławna w Milejczycach jako przykład religijności prawosławnej w warunkach pogranicza etniczno-religijnego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2008 Barbara Andrzejewska Białystok
Podejmowane działania białoruskiej mniejszości narodowej na rzecz zachowania swojej tożsamości po 1945 roku. Praca Magisterska. Promotor: dr Artur Konopacki. 2014 Joanna Dudek Białystok
Podlasie w literaturze - literatura Podlasia (po 1989 roku) 2012 Red. Marek Kochanowski i Katarzyna Kościewicz Białystok
Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość. 2012 Krzysztof Czyżewski, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski (red.) Sejny
Podział władzy i obowiązków we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wywiadów jakościowych z mieszkańcami wsi Burniszki w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Julita Rudziewicz Białystok
Pogranicze. O odradzaniu się kultury. 2012 Dorota Sieroń-Galusek, Łukasz Galusek Wrocław
Polityka kulturalna Polski wobec Litwy w latach 2001-2010. Praca licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Ocytko. 2011 Paulina Piekarska Białystok
Polsko-białoruska współpraca transgraniczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Luiza Ławryk Białystok
Postrzeganie swojej tożsamości narodowej przez Białorusinów białostockich w zależności od wieku oraz czasu pobytu w Polsce. Praca licencjacka. Promotor: dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska. 2012 Rafał Hrynkiewicz Białystok
Pracownik etatowy, czy działacz społeczny? Echa globalnych tendencji w myśleniu i działaniach białostockich kreatorów życia kulturalnego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Adam Zyskowski Białystok
Prawosławne zwyczaje i obrzędy pogrzebowe wsi okolic Bielska Podlaskiego. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Katarzyna Borysiuk Białystok
Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście. 1994 Andrzej Sadowski Kraków
Promocja kultury w Białymstoku na przykładzie białostockich portali internetowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Tomasz Paweł Rosiński. 2011 Adam Zyskowski Białystok
Próba dialogu. 2008 Katarzyna Sztop-Rutkowska Kraków
Przemiany wzorów małżeństwa i rodziny współczesnej na przykładzie młodych mieszkańców Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Paulina Chodkowska Białystok
Psychologia miłości. 2009 Bogdan Wojciszke Gdańsk
Radio Racja jako medium mniejszości białoruskiej. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Anna Kalinowska Białystok
Radiowa wersja języka mieszkańców Białegostoku (na przykładzie sagi Na Młynowej). Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski. 2003 Elżbieta Badońska Białystok
Realizacja polityki wielokulturowości na przykładzie Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Edmund Dmitrów. 2013 Magda Skindzielewska Białystok
Reklama społeczna jako instrument kształtowania postaw i zachowań. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Katarzyna Rynkiewicz Białystok
Religijna i wyznaniowa różnorodność mieszkańców gminy Michałowo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2008 Michał Bura Białystok
Religijność Romów na przykładzie wspólnoty Romów w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2010 Ewa Gungnowska Białystok
Rodzina i przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Hanna Jasielczuk Białystok
Rok kulturalny w kulturze wsi podlaskiej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Maciej Gałecki Białystok
Rola mężczyzny w tradycyjnej kulturze ludowej na przykładzie wsi Kobylin-Borzyny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Jacek Mężyński Białystok
Rola Muzeum Białoruskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Białorusinów na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Katarzyna Tarasiuk Białystok
Rozwój społeczno-gospodarczy dużego miasta na przykładzie Białegostoku w latach 2006-2010. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Karolina Chodorowska Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów pogrzebowych na terenie Suwalszczyzny. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Joanna Stawecka Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów weselnych w wybranych wsiach Suwalszczyzny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ewa Białobrodzka Białystok
Słownictwo gwarowe dotyczące obrzędu weselnego na terenach gminy Rajgród (w województwie podlaskim). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Renata Gajdzińska Białystok
Słownictwo gwarowe z zakresu obrzędów weselnych w mowie mieszkańców Śniczan. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Agnieszka Kochanowicz Białystok
Słownictwo mieszkańców Białegostoku związane z obyczajami towarzyszącymi obchodom świąt i uroczystości kościelnych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Henryka Sędziak. 2001 Anna Rutkowska Białystok

Strony