Biblioteka - źródła papierowe

Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Żydowski Białystok i jego diaspora 2014 Rebecca Kobrin Sejny
Zwyczaje i obrzędy rodzinne wsi Trześcianka gminy Narew. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Ewa Paszko Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne we wsi Parcewo gminy Bielsk Podlaski. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2010 Anna Pietruszkiewicz Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne w gwarze wsi Czeremcha. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2007 Eliza Kazimierczuk Białystok
Zwyczaje i obrzędy doroczne w gwarze wsi Stare Berezowo gminy Hajnówka. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Danuta Szpilko Białystok
Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego jako kapitał. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2010 Sylwia Makarewicz Białystok
Zmiana instytucjonalna podmiotów polityki kulturalnej w Białymstoku w warunkach kształtowania się społeczeństwa sieci. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2012 Magdalena Stachurska Białystok
Zawód didżej: między powołaniem a rzemiosłem artystycznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2010 Jan Stanisław Wyspiański Białystok
Zarys białoruskiego amatorskiego ruchu kulturalnego na Białostocczyźnie w latach 1953-2006 - zespoły śpiewane. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2007 Konrad Pawluczuk Białystok
Wybrane zagadnienia z tradycyjnej kultury mieszkańców wsi Harasimowicze. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2008 Małgorzata Bagieńska. Białystok
Współpraca transgraniczna polsko-białoruska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz. 2010 Błażej Olszewski Białystok
Współczesny wymiar polityczno-kulturowy granicy polsko-białoruskiej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2012 Joanna Mielko Białystok
Współczesne modele życia rodzinnego w środowisku wiejskim. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2012 Ewa Broniek Białystok
Współczesna kultura Tatarów polskich na Podlasiu oraz działania służące zachowaniu własnej tożsamości grupy w wielokulturowym regionie Polski. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2010 Karolina Sulkiewicz-Łagocka Białystok
Wpływ przynależności do subkultury hip- hopowej na tożsamość człowieka. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2014 Bartosz Kolenda Białystok
Wizerunek współczesnej kobiety tatarskiej na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Anna Żur Białystok
Wierzenia i obrzędy we wsiach Kaletnik i Wiatrołuża. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Barbara Kozłowska Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Łopuchowo i Leśniki. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Justyna Roszkowska Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Jelenia Góra. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Aneta Lenkiewicz Białystok
Wierszalin. Człowiek - mit - wyobrażenie. Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2002 Magdalena Matys Białystok
Wierszalin: reportaż o końcu świata trzydzieści lat później. 1999 Włodzimierz Pawluczuk Białystok
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności osób starszych. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2011 Magda Nowicka Białystok
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności ludzi starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2012 Monika Olechno Białystok
Uczestnictwo w kulturze młodzieży w małym mieście na przykładzie Supraśla. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Magdalena Kijowska Białystok
Tytuł: Fenomen festiwali białoruskich na Podlasiu. Studium dwóch przypadków. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Irena Karczewska. 2010 Katarzyna Jaworowska Białystok
Transmija kanonu kulturowego mniejszości narodowych: białoruskiej i ukraińskiej w mediach. Na przykładzie telewizji w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Urszula Klimczuk Białystok
Tradycje świąt Bożego Narodzenia we wsi "katolickiej" i "prawosławnej": socjologiczna analiza komparatystyczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2012 Ewa Pisowocka Białystok
Tożsamość społeczna w epoce ponowoczesnej na przykładzie prac Zygmunta Baumana.Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Jacek Sieradzan. 2013 Kamila Kolesińska Białystok
Tożsamość kulturowa społeczności regionalnej Kurpiowszczyzny na przykładzie mieszkańców Nowogrodu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Anna Bastek Białystok
Tożsamość etniczno-kulturowa mieszkańców wyznania prawosławnego na Podlasiu (ze szczególnym uwzględnieniem własnych badań terenowych.) Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2010 Marta Uściłko Białystok
Tatarzy na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz. 2004 Aneta Wasiluk Białystok
Śladami opowieści z przeszłości pogranicza. 2009 Red. Filip Pazderski Białystok
Sytuacja językowa wsi Kamionka Stara w kontekście przemian socjolingwistycznych i kulturowych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smułkowska. 2003 Marta Wojewódzka Białystok
Symbolika ognia w podlaskiej kulturze ludowej katolicyzmu i prawosławia. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Iwona Zdanuczyk Białystok
Styl życia kobiet na wsi na podstawie miejscowości Gródek. Praca Magisterska. Promotor: dr Małgorzata Bieńkowska. 2011 Monika Kazberuk Białystok
Stosunki polsko-litewskie w latach 1989-1999. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2010 Grzegorz Ramatowski Białystok
Stosunki polsko-białoruskie po 1989 roku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Marcin Stulgis Białystok
Stosunki etniczne w Białymstoku na podstawie wywiadów z przedstawicielami organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Jarosław Gawryluk Białystok
Sposoby spędzania czasu wolnego seniorów w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska. 2010 Małgorzata Pieczyńska Białystok
Słownictwo związane z wierzeniami i obrzędami we wsi Turośl. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Urszula Sokólska. 2009 Anna Śmiarowska Białystok
Słownictwo związane z przygotowywaniem pokarmów w wybranych wsiach województwa podlaskiego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Agnieszka Jemielity Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obyczajów w gwarze mieszkańców wsi Rostołty. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Elżbieta Sawicka Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów na terenie wsi Słójka-Borowszczyzna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Edyta Kościuk Białystok
Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów na terenie gminy Szudziałowo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2006 Agata Sitko Białystok
Słownictwo z zakresu świąt i obrzędów roku kościelnego w wybranych wsiach gminy Kuźnica. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Łucja Gabińska Białystok
Słownictwo z zakresu kultury ludowej w gwarze mieszkańców wsi Grabowo gmina Augustów, województwo podlaskie. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2007 Dorota Łozowicka Białystok
Słownictwo mieszkańców Białegostoku związane z obyczajami towarzyszącymi obchodom świąt i uroczystości kościelnych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Henryka Sędziak. 2001 Anna Rutkowska Białystok
Słownictwo gwarowe z zakresu obrzędów weselnych w mowie mieszkańców Śniczan. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Agnieszka Kochanowicz Białystok
Słownictwo gwarowe dotyczące obrzędu weselnego na terenach gminy Rajgród (w województwie podlaskim). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Renata Gajdzińska Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów weselnych w wybranych wsiach Suwalszczyzny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ewa Białobrodzka Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów pogrzebowych na terenie Suwalszczyzny. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Joanna Stawecka Białystok
Rozwój społeczno-gospodarczy dużego miasta na przykładzie Białegostoku w latach 2006-2010. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Karolina Chodorowska Białystok
Rola Muzeum Białoruskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Białorusinów na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Katarzyna Tarasiuk Białystok
Rola mężczyzny w tradycyjnej kulturze ludowej na przykładzie wsi Kobylin-Borzyny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Jacek Mężyński Białystok
Rok kulturalny w kulturze wsi podlaskiej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Maciej Gałecki Białystok
Rodzina i przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Hanna Jasielczuk Białystok
Religijność Romów na przykładzie wspólnoty Romów w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2010 Ewa Gungnowska Białystok
Religijna i wyznaniowa różnorodność mieszkańców gminy Michałowo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2008 Michał Bura Białystok
Reklama społeczna jako instrument kształtowania postaw i zachowań. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Katarzyna Rynkiewicz Białystok
Realizacja polityki wielokulturowości na przykładzie Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Edmund Dmitrów. 2013 Magda Skindzielewska Białystok
Radiowa wersja języka mieszkańców Białegostoku (na przykładzie sagi Na Młynowej). Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski. 2003 Elżbieta Badońska Białystok
Radio Racja jako medium mniejszości białoruskiej. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Anna Kalinowska Białystok
Psychologia miłości. 2009 Bogdan Wojciszke Gdańsk
Przemiany wzorów małżeństwa i rodziny współczesnej na przykładzie młodych mieszkańców Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Paulina Chodkowska Białystok
Próba dialogu. 2008 Katarzyna Sztop-Rutkowska Kraków
Promocja kultury w Białymstoku na przykładzie białostockich portali internetowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Tomasz Paweł Rosiński. 2011 Adam Zyskowski Białystok
Procesy ruralizacji. Ludność wiejska w mieście. 1994 Andrzej Sadowski Kraków
Prawosławne zwyczaje i obrzędy pogrzebowe wsi okolic Bielska Podlaskiego. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Katarzyna Borysiuk Białystok
Pracownik etatowy, czy działacz społeczny? Echa globalnych tendencji w myśleniu i działaniach białostockich kreatorów życia kulturalnego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Adam Zyskowski Białystok
Postrzeganie swojej tożsamości narodowej przez Białorusinów białostockich w zależności od wieku oraz czasu pobytu w Polsce. Praca licencjacka. Promotor: dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska. 2012 Rafał Hrynkiewicz Białystok
Polsko-białoruska współpraca transgraniczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Luiza Ławryk Białystok
Polityka kulturalna Polski wobec Litwy w latach 2001-2010. Praca licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Ocytko. 2011 Paulina Piekarska Białystok
Pogranicze. O odradzaniu się kultury. 2012 Dorota Sieroń-Galusek, Łukasz Galusek Wrocław
Podział władzy i obowiązków we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wywiadów jakościowych z mieszkańcami wsi Burniszki w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Julita Rudziewicz Białystok
Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość. 2012 Krzysztof Czyżewski, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski (red.) Sejny
Podlasie w literaturze - literatura Podlasia (po 1989 roku) 2012 Red. Marek Kochanowski i Katarzyna Kościewicz Białystok
Podejmowane działania białoruskiej mniejszości narodowej na rzecz zachowania swojej tożsamości po 1945 roku. Praca Magisterska. Promotor: dr Artur Konopacki. 2014 Joanna Dudek Białystok
Parafia prawosławna w Milejczycach jako przykład religijności prawosławnej w warunkach pogranicza etniczno-religijnego. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2008 Barbara Andrzejewska Białystok
Organizacje religijne jako forma kapitału społecznego na przykładzie Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Czokajło Białystok
Oferta kulturalna Sejn a potrzeby mieszkańców. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Obrzędy rodzinne w Skidlu i okolicy. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2007 Andracka Tatiana Białystok
Obrzędowość rodzinna we wsi Ryboły. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Jakub Fiedoruk Białystok
Obrzęd weselny w okolicach Sokółki i związane z nim słownictwo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. Joanna Cilulko
Obrzęd weselny w gwarze mieszkańców wsi Zbucz. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ludmiła Filimoniuk Białystok
Obraz życia i kultury mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony w słownictwie gwarowym. Praca doktorska. Promotor: prof. dr hab.Henryka Sędziak. 2004 Dorota Czyż Białystok
Obraz rodziny na przykładzie wybranych seriali obyczajowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Emilia Łapińska Białystok
Obraz kultury polskiej w "Czasopisie". Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2003 Ewa Pawelska Białystok
Oblicze muzyki Disco polo na przykładzie województwa podlaskiego. Rozważania na przykładzie niereprezentatywnych badań nad opiniami mieszkańców woj. podlaskiego dotyczących muzyki Disco Polo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2011 Kamil Chludziński Białystok
Nowi mieszkańcy wsi. Analiza stosunków sąsiedzkich i więzi z miejscem zamieszkania na przykładzie wybranej miejscowości w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Agnieszka Dekarz Białystok
Niesłyszący jako mniejszość społeczna w Polsce, na przykładzie języka i kultury głuchych mieszkających w Białymstoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Katarzyna Wojno Białystok
Mowa mieszkańców Orli na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Urszula Sokólska. 2008 Ewa Babul Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce. Aktualne położenie polityczne i kulturowe. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Emilia Jeneralczuk Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce w zwierciadle rodzimej kultury popularnej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łukowski. 2011 Ewelina Nikitiuk Białystok
Mniejszość białoruska na Podlasiu po wprowadzeniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku. Praca licencjacka. Promotor: dr Joanna Katarzyna Sadowska. 2011 Magda Bondaruk Białystok
Miejsce kultury w stosunkach polsko-białoruskich po 2004 r. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Helena Głogowska. 2014 Emilia Czerwińska Białystok
Miejsce i rola młodzieży w małomiasteczkowej społeczności lokalnej na przykładzie Suchowoli. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2014 Anna Kosacka Białystok
Miasto nasze i nie nasze. Formalne i nieformalne grupy młodzieżowe w przestrzeni miasta Białegostoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2014 Tomasz Stankiewicz Białystok
Miasta na uboczu : przyczynek do socjologii peryferii . 1994 red. Tadeusz Popławski Białystok
Metafizyka prowincji 2000 Jan Kamiński Białystok
Mapy historyczne Białegostoku jako teksty kultury. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Michał Siedlecki Białystok

Strony