Lista ekspertów

Lista ekspertów dodana przez węzeł centralny.

Nazwiskosortuj malejąco Imię Dziedzina Terytorium
prof. UŁ PIOTROWSKI ANDRZEJ socjologia kultury, teoria kultury, teoria socjologiczna, metodologia badań jakościowych łódzkie
PŁOSKI PAWEŁ teatr, animacja kultury mazowieckie
dr RACŁAW MARIOLA profilaktyka społeczna, polityka społeczna, praca socjalna, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
dr RAKOWSKI TOMASZ animacja kultury, antropologia współczesności, antropologia/etnologia mazowieckie
prof. UŁ ROKICKA EWA socjologia, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia młodzieży łódzkie
prof. ROSNER ANDRZEJ antropologia i socjologia wsi mazowieckie
dr ROSTOCKI WŁODZIMIERZ ANDRZEJ metodologia badań ilościowych, socjologia łódzkie
RUCZKO MAREK edukacja kulturalna, animacja kultury lokalnej, animacja kultury warmińsko-mazurskie
dr RYMSZA MAREK III sektor - organizacje pozarządowe, polityka społeczna, praca socjalna mazowieckie
dr SCHREIBER HANNA antropologia i socjologia polityki, antropologia współczesności, prawo dotyczące kultury mazowieckie
dr hab. SIKORA SŁAWOMIR antropologia i socjologia wizualna, metodologia badań jakościowych, teoria kultury mazowieckie
dr SINCZUCH MARCIN antropologia współczesności, metodologia badań ilościowych, metodologia badań jakościowych, polityka społeczna, socjologia, socjologia młodzieży mazowieckie
SOCHOCKI MARCIN profilaktyka społeczna, socjologia, praca socjalna, socjologia młodzieży, metodologia badań ilościowych, III sektor - organizacje pozarządowe, edukacja mazowieckie
dr SOJAK RADOSŁAW teoria socjologiczna, antropologia i socjologia polityki kujawsko-pomorskie
dr SROCZYŃSKA MARIA AGNIESZKA antropologia i socjologia religii, metodologia badań ilościowych, socjologia młodzieży świętokrzyskie
dr STANISZ AGATA antropologia i socjologia kultury popularnej, antropologia i socjologia wizualna, antropologia/etnologia, metodologia przekraczająca granice, teoria kultury wielkopolskie
prof. STYK JÓZEF socjologia, antropologia i socjologia wsi lubelskie
prof. SULIMA ROCH antropologia współczesności, antropologia/etnologia mazowieckie
prof. SUŁEK ANTONI socjologia, socjologia młodzieży, teoria socjologiczna, metodologia badań ilościowych, edukacja mazowieckie
prof. SUŁKOWSKI BOGUSŁAW socjologia kultury, sztuki wizualne, teoria kultury, antropologia i socjologia kultury popularnej łódzkie
dr hab. SZAFRANIEC KRYSTYNA edukacja, metodologia badań ilościowych, socjologia, socjologia młodzieży kujawsko-pomorskie
prof. UW SZAŁYGIN-MALEWSKA ANNA teoria kultury, antropologia i socjologia polityki, antropologia/etnologia mazowieckie
prof. SZCZEPAŃSKI MAREK socjologia, socjologia kultury, teoria socjologiczna, antropologia i socjologia miasta opolskie, śląskie
SZIMANEK TOMASZ polityka społeczna, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
prof. SZLENDAK TOMASZ socjologia kultury, teoria socjologiczna, antropologia i socjologia kultury popularnej, animacja kultury kujawsko-pomorskie
NGO SZPILKA KUBA animacja kultury lokalnej, antropologia/etnologia małopolskie
prof. SZPOCIŃSKI ANDRZEJ socjologia kultury, sztuki wizualne, teoria kultury mazowieckie
dr SZTOP-RUTKOWSKA KATARZYNA animacja kultury lokalnej, metodologia badań jakościowych, III sektor - organizacje pozarządowe podlaskie
SZULSKI JAROSŁAW animacja kultury, edukacja mazowieckie
SZUNIEWICZ WOJCIECH edukacja kulturalna, animacja kultury wielkopolskie
prof. SZYFER ANNA animacja kultury ludowej, antropologia i socjologia wsi, antropologia/etnologia wielkopolskie
dr ŚPIEWAK RUTA antropologia i socjologia wsi, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
dr TREBUNIA-STASZEL STANISŁAWA animacja kultury lokalnej, animacja kultury ludowej, antropologia współczesności, antropologia/etnologia małopolskie
dr hab. WAGNER-SAFFRAY IZABELA antropologia i socjologia kultury popularnej, socjologia kultury, sztuki wizualne mazowieckie
prof. WARZYWODA-KRUSZYŃSKA WIELISŁAWA socjologia, polityka społeczna, socjologia młodzieży łódzkie
prof. UŁ WEJLAND ANDRZEJ socjologia, socjologia kultury, antropologia i socjologia miasta, antropologia i socjologia kultury popularnej, metodologia badań ilościowych, metodologia badań jakościowych łódzkie
prof. WIERUSZEWSKA MARIA antropologia i socjologia wsi mazowieckie
dr inż. WILCZEK ARTUR bazy danych, informatyka dolnośląskie
prof. WOJCISZKE BOGDAN psychologia, antropologia i socjologia polityki pomorskie
dr hab. WOLSKA DOROTA antropologia/etnologia, kulturoznawstwo, teoria kultury dolnośląskie
dr WOŹNIAK WOJCIECH socjologia, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia młodzieży łódzkie
WROCHNA EWA edukacja kulturalna, muzealnictwo, animacja kultury lokalnej, animacja kultury ludowej warmińsko-mazurskie
WYGNAŃSKI KUBA praca socjalna, metodologia przekraczająca granice, metodologia badań ilościowych, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
prof. ZAHORSKA MARTA socjologia, pedagogika, socjologia młodzieży, metodologia badań jakościowych, edukacja mazowieckie
dr ZAŁĘCKI PAWEŁ antropologia i socjologia religii, socjologia, socjologia kultury, teoria socjologiczna kujawsko-pomorskie
dr hab. ZARYCKI TOMASZ antropologia i socjologia miasta, socjologia, socjologia kultury mazowieckie
ZAWADZKA KATARZYNA animacja kultury, edukacja dolnośląskie
prof. UZ ZIELIŃSKA MARIA socjologia, socjologia młodzieży lubuskie
prof. UW ZOWCZAK MAGDALENA antropologia i socjologia religii, antropologia/etnologia mazowieckie
ŻUREK MACIEJ muzyka, animacja kultury ludowej warmińsko-mazurskie

Strony