Lista ekspertów

Lista ekspertów dodana przez węzeł centralny.

Nazwiskosortuj rosnąco Imię Dziedzina Terytorium
ŻMIJEWSKA MONIKA sztuki wizualne, muzyka, animacja kultury podlaskie
dr WIŚNIEWSKI TOMASZ kulturoznawstwo, animacja kultury podlaskie
TYMURA MATEUSZ edukacja kulturalna, teatr, animacja kultury podlaskie
prof. TARASEWICZ LEON sztuki wizualne, teoria kultury podlaskie
SZEWCZYK MONIKA sztuki wizualne, teoria kultury podlaskie
SZERSZUNOWICZ JERZY animacja kultury podlaskie
SZCZYGIEŁ-ROGOWSKA JOLANTA edukacja kulturalna, muzealnictwo podlaskie
SULIMA TOMASZ animacja kultury ludowej, III sektor - organizacje pozarządowe podlaskie
prof STRUMIŁŁO ANDRZEJ sztuki wizualne, filozofia podlaskie
SŁOBODZIANEK TADEUSZ teatr podlaskie
SKOWROŃSKA MAŁGORZATA antropolgia seksualności, gender studies, metodologia badań jakościowych, animacja kultury podlaskie
dr SIWAK WOJCIECH muzyka podlaskie
SIENKIEWICZ KRZYSZTOF sztuki wizualne, animacja kultury podlaskie
prof. SADOWSKI ANDRZEJ antropologia i socjologia miasta, antropologia współczesności podlaskie
RANT MACIEJ sztuki wizualne podlaskie
prof. UwB POLESZCZUK JAN socjologia, teoria socjologiczna, metodologia badań ilościowych podlaskie
PIĘTKA EWA MARIA animacja kultury podlaskie
prof. PAWLUCZUK WŁODZIMIERZ socjologia, kulturoznawstwo, antropologia/etnologia podlaskie
NIZIOŁEK KATARZYNA antropologia i socjologia wizualna, antropologia i socjologia miasta, animacja kultury lokalnej podlaskie
prof. NIKITOROWICZ JERZY socjologia kultury, pedagogika, teoria socjologiczna podlaskie
MALZAHN MIŁKA muzyka, kulturoznawstwo podlaskie
KUDZINOWSKI DAMIAN animacja kultury lokalnej, animacja kultury podlaskie
dr KOCHANOWSKI MAREK teoria kultury, animacja kultury lokalnej, animacja kultury podlaskie
KLOZA ANNA JANINA animacja kultury podlaskie
HYŻY-CZOŁPIŃSKA BEATA sztuki wizualne, animacja kultury podlaskie
GODLEWSKA-SIWERSKA MAGDALENA sztuki wizualne, III sektor - organizacje pozarządowe, animacja kultury podlaskie
DONDZIŁO JĘDRZEJ animacja kultury lokalnej, animacja kultury podlaskie
DĘBSKA DOMINIKA medioznawstwo, kulturoznawstwo podlaskie
DANILEWICZ ANNA animacja kultury podlaskie
Fundacja Pogranicze CZYŻEWSKI KRZYSZTOF edukacja kulturalna, teatr, animacja kultury podlaskie
prof. CITKO EWA KATARZYNA sztuki wizualne, medioznawstwo, kulturoznawstwo podlaskie
CHARYTONIUK JULITA animacja kultury ludowej, antropologia/etnologia podlaskie
BIAŁOUS MACIEJ socjologia kultury, sztuki wizualne, medioznawstwo podlaskie
BAJGUZ ANDRZEJ teoria kultury, animacja kultury podlaskie
dr ADAMSKI TOMASZ antropologia i socjologia wizualna, animacja kultury podlaskie