Lista ekspertów

Osobasortuj malejąco Dziedzina Terytorium
prof. JADWIGA MIZIŃSKA filozofia lubelskie
dr NOEMI MODNICKA antropologia i socjologia religii, animacja kultury lokalnej, metodologia badań jakościowych łódzkie
dr MICHAŁ MOKRZAN antropologia i socjologia wsi, antropologia/etnologia dolnośląskie
prof. UZ EWA NARKIEWICZ-NIEDBALEC socjologia młodzieży, edukacja lubuskie
dr ANNA NIEDŹWIEDŹ antropologia i socjologia religii, antropologia współczesności, antropologia/etnologia małopolskie
prof. JERZY NIKITOROWICZ socjologia kultury, pedagogika, teoria socjologiczna podlaskie
KATARZYNA NIZIOŁEK antropologia i socjologia wizualna, antropologia i socjologia miasta, animacja kultury lokalnej podlaskie
prof. UWr ADAM NOBIS teoria kultury, kulturoznawstwo, antropologia/etnologia dolnośląskie
prof. CZESŁAW NOSAL psychologia, edukacja dolnośląskie
JACEK NOWIŃSKI edukacja kulturalna, socjologia kultury, antropologia i socjologia kultury popularnej, animacja kultury warmińsko-mazurskie
TERESA OGRODZIŃSKA edukacja kulturalna, III sektor - organizacje pozarządowe, edukacja mazowieckie
prof. UMK KRZYSZTOF OLECHNICKI socjologia kultury, teoria socjologiczna, antropologia i socjologia wizualna, antropologia/etnologia kujawsko-pomorskie
dr IWONA OLIWIŃSKA animacja kultury lokalnej, antropologia współczesności, metodologia badań jakościowych mazowieckie
prof. PW ROBERT OLSZEWSKI geodezja, informatyka, kartografia mazowieckie
dr JOANNA ORLIK animacja kultury, animacja kultury lokalnej małopolskie
dr JOANNA ORLIK edukacja kulturalna, animacja kultury lokalnej, animacja kultury ludowej małopolskie
LIDIA OSTAŁOWSKA polityka społeczna, medioznawstwo, animacja kultury mazowieckie
prof. UW-M LECH OSTASZ psychologia, metodologia przekraczająca granice, antropologia/etnologia, filozofia warmińsko-mazurskie
prof. WŁODZIMIERZ PAWLUCZUK socjologia, kulturoznawstwo, antropologia/etnologia podlaskie
prof. UMCS TERESA PĘKALA sztuki wizualne, filozofia lubelskie
dr KRYSTYNA PIĄTKOWSKA sztuki wizualne, antropologia i socjologia wizualna, antropologia i socjologia miasta, antropologia współczesności łódzkie
EWA MARIA PIĘTKA animacja kultury podlaskie
prof. UŁ ANDRZEJ PIOTROWSKI socjologia kultury, teoria kultury, teoria socjologiczna, metodologia badań jakościowych łódzkie
PAWEŁ PŁOSKI teatr, animacja kultury mazowieckie
prof. UwB JAN POLESZCZUK socjologia, teoria socjologiczna, metodologia badań ilościowych podlaskie
dr MARIOLA RACŁAW profilaktyka społeczna, polityka społeczna, praca socjalna, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
dr TOMASZ RAKOWSKI animacja kultury, antropologia współczesności, antropologia/etnologia mazowieckie
prof UG DOROTA RANCEW-SIKORA teoria kultury, antropologia/etnologia pomorskie
MACIEJ RANT sztuki wizualne podlaskie
prof. UŁ EWA ROKICKA socjologia, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia młodzieży łódzkie
prof. ANDRZEJ ROSNER antropologia i socjologia wsi mazowieckie
dr WŁODZIMIERZ ANDRZEJ ROSTOCKI metodologia badań ilościowych, socjologia łódzkie
MAREK RUCZKO edukacja kulturalna, animacja kultury lokalnej, animacja kultury warmińsko-mazurskie
dr MAREK RYMSZA III sektor - organizacje pozarządowe, polityka społeczna, praca socjalna mazowieckie
prof. ANDRZEJ SADOWSKI antropologia i socjologia miasta, antropologia współczesności podlaskie
dr HANNA SCHREIBER antropologia i socjologia polityki, antropologia współczesności, prawo dotyczące kultury mazowieckie
KRZYSZTOF SIENKIEWICZ sztuki wizualne, animacja kultury podlaskie
dr hab. SŁAWOMIR SIKORA antropologia i socjologia wizualna, metodologia badań jakościowych, teoria kultury mazowieckie
dr MARCIN SINCZUCH antropologia współczesności, metodologia badań ilościowych, metodologia badań jakościowych, polityka społeczna, socjologia, socjologia młodzieży mazowieckie
dr WOJCIECH SIWAK muzyka podlaskie
MAŁGORZATA SKOWROŃSKA antropolgia seksualności, gender studies, metodologia badań jakościowych, animacja kultury podlaskie
TADEUSZ SŁOBODZIANEK teatr podlaskie
MARCIN SOCHOCKI profilaktyka społeczna, socjologia, praca socjalna, socjologia młodzieży, metodologia badań ilościowych, III sektor - organizacje pozarządowe, edukacja mazowieckie
dr RADOSŁAW SOJAK teoria socjologiczna, antropologia i socjologia polityki kujawsko-pomorskie
dr MARIA AGNIESZKA SROCZYŃSKA antropologia i socjologia religii, metodologia badań ilościowych, socjologia młodzieży świętokrzyskie
dr AGATA STANISZ antropologia i socjologia kultury popularnej, antropologia i socjologia wizualna, antropologia/etnologia, metodologia przekraczająca granice, teoria kultury wielkopolskie
prof ANDRZEJ STRUMIŁŁO sztuki wizualne, filozofia podlaskie
prof. JÓZEF STYK socjologia, antropologia i socjologia wsi lubelskie
TOMASZ SULIMA animacja kultury ludowej, III sektor - organizacje pozarządowe podlaskie
prof. ROCH SULIMA antropologia współczesności, antropologia/etnologia mazowieckie
prof. ANTONI SUŁEK socjologia, socjologia młodzieży, teoria socjologiczna, metodologia badań ilościowych, edukacja mazowieckie
prof. BOGUSŁAW SUŁKOWSKI socjologia kultury, sztuki wizualne, teoria kultury, antropologia i socjologia kultury popularnej łódzkie
dr hab. KRYSTYNA SZAFRANIEC edukacja, metodologia badań ilościowych, socjologia, socjologia młodzieży kujawsko-pomorskie
prof. UW ANNA SZAŁYGIN-MALEWSKA teoria kultury, antropologia i socjologia polityki, antropologia/etnologia mazowieckie
prof. MAREK SZCZEPAŃSKI socjologia, socjologia kultury, teoria socjologiczna, antropologia i socjologia miasta opolskie, śląskie
JOLANTA SZCZYGIEŁ-ROGOWSKA edukacja kulturalna, muzealnictwo podlaskie
JERZY SZERSZUNOWICZ animacja kultury podlaskie
MONIKA SZEWCZYK sztuki wizualne, teoria kultury podlaskie
TOMASZ SZIMANEK polityka społeczna, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
Profesor UG TOMASZ SZKUDLAREK pedagogika, edukacja pomorskie
prof. TOMASZ SZLENDAK socjologia kultury, teoria socjologiczna, antropologia i socjologia kultury popularnej, animacja kultury kujawsko-pomorskie
NGO KUBA SZPILKA animacja kultury lokalnej, antropologia/etnologia małopolskie
prof. ANDRZEJ SZPOCIŃSKI socjologia kultury, sztuki wizualne, teoria kultury mazowieckie
dr KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA animacja kultury lokalnej, metodologia badań jakościowych, III sektor - organizacje pozarządowe podlaskie
JAROSŁAW SZULSKI animacja kultury, edukacja mazowieckie
WOJCIECH SZUNIEWICZ edukacja kulturalna, animacja kultury wielkopolskie
prof. ANNA SZYFER animacja kultury ludowej, antropologia i socjologia wsi, antropologia/etnologia wielkopolskie
dr RUTA ŚPIEWAK antropologia i socjologia wsi, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
prof. LEON TARASEWICZ sztuki wizualne, teoria kultury podlaskie
dr STANISŁAWA TREBUNIA-STASZEL animacja kultury lokalnej, animacja kultury ludowej, antropologia współczesności, antropologia/etnologia małopolskie
MATEUSZ TYMURA edukacja kulturalna, teatr, animacja kultury podlaskie
dr hab. IZABELA WAGNER-SAFFRAY antropologia i socjologia kultury popularnej, socjologia kultury, sztuki wizualne mazowieckie
prof. WIELISŁAWA WARZYWODA-KRUSZYŃSKA socjologia, polityka społeczna, socjologia młodzieży łódzkie
prof. UŁ ANDRZEJ WEJLAND socjologia, socjologia kultury, antropologia i socjologia miasta, antropologia i socjologia kultury popularnej, metodologia badań ilościowych, metodologia badań jakościowych łódzkie
prof. MARIA WIERUSZEWSKA antropologia i socjologia wsi mazowieckie
dr inż. ARTUR WILCZEK bazy danych, informatyka dolnośląskie
dr TOMASZ WIŚNIEWSKI kulturoznawstwo, animacja kultury podlaskie
prof. BOGDAN WOJCISZKE psychologia, antropologia i socjologia polityki pomorskie
dr hab. DOROTA WOLSKA antropologia/etnologia, kulturoznawstwo, teoria kultury dolnośląskie
dr WOJCIECH WOŹNIAK socjologia, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia młodzieży łódzkie
EWA WROCHNA edukacja kulturalna, muzealnictwo, animacja kultury lokalnej, animacja kultury ludowej warmińsko-mazurskie
KUBA WYGNAŃSKI praca socjalna, metodologia przekraczająca granice, metodologia badań ilościowych, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
prof. MARTA ZAHORSKA socjologia, pedagogika, socjologia młodzieży, metodologia badań jakościowych, edukacja mazowieckie
dr PAWEŁ ZAŁĘCKI antropologia i socjologia religii, socjologia, socjologia kultury, teoria socjologiczna kujawsko-pomorskie
dr hab. TOMASZ ZARYCKI antropologia i socjologia miasta, socjologia, socjologia kultury mazowieckie
KATARZYNA ZAWADZKA animacja kultury, edukacja dolnośląskie
prof. UZ MARIA ZIELIŃSKA socjologia, socjologia młodzieży lubuskie
prof. UW MAGDALENA ZOWCZAK antropologia i socjologia religii, antropologia/etnologia mazowieckie
MONIKA ŻMIJEWSKA sztuki wizualne, muzyka, animacja kultury podlaskie
MACIEJ ŻUREK muzyka, animacja kultury ludowej warmińsko-mazurskie

Strony