Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, MY JESTEŚMY KULTURALNA KOLEJKA, A NIE ŻADNE CHAMSTWO. RAPORT Z BADAŃ 2016 R.

Zespół 70 badaczy w całej Polsce, (czyli utworzona w tym celu Sieć Badawcza), zbadał publiczność teatralną stojącą w kolejkach po bilety w dniu teatru publicznego 14.05.2016 r. Badanie zrealizowaliśmy na zlecenie Instytutu Teatralnego. W raporcie przedstawione są nie tylko wyniki, ale i nasza oryginalna metodologia, w tym opracowana specjalnie na potrzeby tego badania.