Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, Aleksandra Królak-Zalewska, Kaja Rożdżyńska-Stańczak, WPŁYW DIAGNOZ I BADAŃ NA KSZTAŁTOWANIE POLITYK I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA POZIOMIE GMIN I WOJEWÓDZTW, 2016 r.

Badanie zostało zrealizowane w 48 celowo dobranych gminach z województw: małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Oprócz ciekawych wyników porównania gmin posiadających udokumentowane diagnozy życia kulturalnego i gmin w stosunku do nich sąsiedzkich, warto zwrócić uwagę na oryginalną metodologię; w tym propozycję analizy wizualnego aspektu oferty kulturalnej.