Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, Katarzyna Chwieduk, PODSUMOWANIA I REKOMENDACJE Z BADAŃ "POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ WARMII I MAZUR, Olsztyn: IB-Sz, 2012.

Tzw. raport zbiorczy (wnioski + rekomendacje) z jakościowych i ilościowych badań młodzieży z gmin wiejskich Warmii i Mazur, w których co najmniej 1/4 populacji żyje ze środków opieki społecznej