Barbara Fatyga, KOMPETENCJE I KAPITAŁY SPOŁECZNO-KULTUROWE W ŚWIECIE NIEDOBORU I RESENTYMENTU, Olsztyn: IB-Sz., 2012.

Analiza i interpretacja wyników badań jakościowych pracowników socjalnych i młodzieży w wieku 15-24 lata z gmin Warmii i Mazur, w których co najmniej 25% populacji żyje ze środków opieki społecznej.