Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, ANALIZA ZAŁOŻEŃ I EFEKTYWNOŚCI AKTUALNIE STOSOWANEJ METODYKI PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, Olsztyn: IB-Sz., 2012.

Szczegółowy przegląd literatury, aktów prawnych i ustaleń polityki wobec młodzieży na poziomie krajowym i Unii Europejskiej.