Barbara Fatyga (współpraca: Jacek Nowiński, Tomasz Kukołowicz), RAPORT O EDUKACJI KULTURALNEJ, 2009.

Raport pt. "Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia?" został przygotowany na zlecenie MKiDN jako jeden z serii raportów podsumowujących stan kultury przed Kongresem Kultury w Krakowie. Dostępny (łącznie z innymi raportami na stronie: Kongres Kultury Polskiej). Współpraca Jacka Nowińskiego i Tomasza Kukołowicza polegała w tym wypadku na opracowaniu surowych danych wg zaproponowanych przez autorkę  kategoryzacji.