NARODOWY STARY TEATR W KRAKOWIE I JEGO PUBLICZNOŚĆ 2016

Raport z badań. Wykorzystane metody to: ankieta internetowa z bonusem; badanie archiwaliów przy pomocy pól semantycznych i analizy nagłówków; badanie otoczenia kulturalnego teatru przy pomocy analiz danych zastanych i metod geolokalizacji.