Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Paweł Tomanek, Ryszard Michalski, KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM. Dynamiczna diagnoza kultury województwa warmińsko-mazurskiego 2012 rok