Barbara Fatyga (red.), PRACA Z MŁODZIEŻĄ I DLA MŁODZIEŻY W POLSCE - DIAGNOZA STANU W ROKU 2019

Raport o sytuacji tzw. pracowników młodzieżowych w Polsce. Zawiera: analizę definiowania młodzieży - dr Bogna Kietlińska, analizę uwarunkowań prawnych - mgr Maciej Folta, analizę uwarunkowań finansowych - mgr Kaja Rożdzyńska, analizę ról i karier zawodowych - mgr Aleksandra Zalewska-Królak, analizę empirycznych przypadków w 3 gminach, najbogatszej, średniej i jednej z najbiedniejszych - prof. dr hab. Barbara Fatyga.