Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY

Koncepcja jest fragmentem konceptualizacji obszernego, wielomodułowego projektu "Mapa Wiedzy i Niewiedzy o polskiej kulturze współczesnej" realizowanego przez  Zespół  Węzła Centralnego od 2009 roku, a od 2013 roku przez Sieć Badawczą OŻK. Przedstawiony w koncepcji moduł badania dotyczy instytucjonalnej (w socjologiczno-antropologicznym rozumieniu pojęcia instytucji) infrastruktury kulturalnej  żywej kultury.