Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, KONCEPCJA AUTOEWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY

Koncepcja zawiera przegląd zagadnień  zaplanowanych do analiz i badań dotyczących ewaluacji i autoewaluacji Programów Ministra Kultury. Projekt ma na celu stworzenie wskaźników autoewaluacyjnych możliwych do zastosowania w systemach informatycznych EBOI i SZPON używanych w MKiDN.