Barbara Fatyga, Eliza Gryszko, Aleksandra Orkan-Łęcka, INDEKSY INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ ŻYWEJ KULTURY, 2013 r.

Indeksy zawierają przetestowany empirycznie na przykładzie województwa mazowieckiego zbiór 28 typów infrastrukturalnych. Jest on zbudowany na podstawie modelowej drogi życiowej uczestnika kultury obserwowanej z perspektywy common sense  (a więc zdroworozsądkowej, potocznej).  Propozycja ta - z czego zdajemy sobie sprawę - niedokładnie odwzorowuje kategorie używane przez ekonomistów czy niektórych innych badaczy kultury, np. w takie, jak: usługi (u nas podzielone na kulturalne, społeczne i produkcyjne) czy też przemysły kultury (przemysły kreatywne) por. też opisy odpowiednich haseł w Wieloźródłowym Słowniku Kultury.