Ireneusz Sadowski,ROZWÓJ SEKTORA KULTURY W BIAŁYMSTOKU NA TLE INNYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W ŚWIETLE DANYCH URZĘDOWYCH