Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH