BAZA DANYCH. DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Baza danych  (badania CATI). Projekt  "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim".  Projekt realizowany przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, w partnerstwie z Fundacją "SocLab". Dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszłakowskiego Województwa Podlaskiego.  Badania zrealizowano w 2012 roku.

Plik(i):