Henryk Mizerek, O PROBLEMATYCE EWALUACJI

Tekst prof. Henryka Mizerka zawiera nie tylko wprowadzenie do problematyki ewaluacji w oświacie, ale i  dużo przydatnych wiadomości na temat ewaluacji w ogóle.