Mariusz Piotrowski, Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH - JAK PRACOWAĆ Z DANYMI MOJEJ POLIS