Małgorzata Skowrońska, Maciej Białous, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Radosław Poniat, Karolina Frąckiewicz, SPACER PO UTARTYCH ŚCIEŻKACH. O SPOTKANIACH BIAŁOSTOCZAN Z KULTURĄ

Publikacja wyników badań zrealizowanych przez Fundację "SocLab" w 2014 roku w Białymstoku.  Ich przedmiotem  była oferta kulturalna w Białymstoku i style uczestnictwa w kulturze. Dane, które braliśmy pod uwagę pochodzą z  analiz  ilościowych  otwartych konkursów ofert w Urzędzie Miasta oraz Urzędzie Marszałkowskim, ilościowej analizy kalendarza wydarzeń kulturalnych w Białymstoku, wywiadów fokusowych z uczestnikami  wydarzeń kulturalnych oraz twórcami oferty kulturalnej (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, firmami komercyjnymi, klubami osiedlowymi i domami kultury).