Barbara Fatyga, BIBLIOTEKA PRAC NA STOPIEŃ - KONCEPCJA BADANIA