Magdalena Wojarska, POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO