Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW, 2014

Obszerny raport z ogólnopolskich badań przeprowadzonych w 2013 roku, z uzasadnieniem teoretycznym i refleksją w formie grupowej dyskusji autorów na koniec. Przeprowadzenie badań było możliwe dzięki grantowi  z programu Obserwatorium Kultury MKiDN, próba N=1800.