Paweł Tomanek, MANUAL DO KODOWANIA DANYCH w badaniu dokumentów strategicznych JST