Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA MAPY INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY

Instrukcja opisuje postępowanie badaczy mające na celu przygotowanie arkuszy excel ze zbiorami (tesaurusami) kategorii infrastrukturalnych, uporządkowanych w indeksy. Badanie  jest modułem większego projektu pn.: "MAPA WIEDZY I NIEWIEDZY" o współczesnej kulturze polskiej, docelowo posłuży do prezentacji danych na mapach  Mojej Polis (w postaci indeksów) i - być może - do realizacji nowego projektu, który opiszemy  ewentualnie po  rozstrygnięciu konkursu grantowego.