Barbara Fatyga, PRZYKŁADOWA TABELA z podziałem pracy w badaniu MAPA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY w województwie Mazowieckim