Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA "KALENDARZ KULTURY" (z drzewem kategorii do kodowania)

Instrukcja jest oparta na dotychczasowych doświadczeniach z badania pilotażowego przeprowadzonego na Warmii i Mazurach w 2012 roku oraz na doświadczeniach autorki  związanych z prowadzeniem od 1986 roku badań jakościowych i tworzeniem ich metodologii.