O TEKSTACH OŻK-SB

UWAGA: prace autorskie członków Zespołów Badawczych  Obserwatorium Żywej Kultury - Sieci Badawczej udostępniamy na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CCBY 3.0 Pl)

no background    Cc-by new white.svg   13, 11 September 2012

Na tej podstronie, która będzie się stopniowo wypełniać, postanowiliśmy prezentować teksty członków Zespołów Merytorycznych (Węzłów Centralnego i Regionalnych), a także prace magisterskie i fragmenty rozpraw doktorskich, naszych Magistrantów i Doktorantów, które pomagają zrozumieć albo dokumentują ważne fragmenty rzeczywistości kulturalnej lub wnoszą nowe pomysły teoretyczne i metodologiczne do badań kultury współczesnej. Chcielibyśmy tu pokazywać dobre wzory roboty naukowej i pisarstwa naukowego, które NIE MUSI być nasycone żargonem i trudne w odbiorze. Wręcz przeciwnie, uważamy, że powinno być jasne i zrozumiałe. Archiwum tekstów jest zorganizowane tematycznie i zawiera opracowania w języku polskim i w języku angielskim; w tym:

-  teksty teoretyczne;

-  teksty  poświęcone metodologii badań kultury; w tym w szczególności opisy i instrukcje do metod i technik wytworzonych przez członków Sieci Badawczej;

-  raporty z badań ilościowych i jakościowych, zrealizowanych przez Sieć;

-  teksty diagnoz i ekspertyz, o ile odkrywają one jakieś ważne problemy społeczno-kulturowe związane z naszymi obszarami badań;

-  inne teksty, które wedle naszego mniemania, mogą inspirować i otwierać wyobraźnię .

Przypominamy, iż prace  innych Autorów  oraz  nasze, ale opublikowane gdzie indziej, są umieszczone w BIBLIOTECE OŻK-SB.: w źródłach elektronicznych oraz w źródłach papierowych.

sortuj rosnąco
TEXTS IN ENGLISH: BARBARA FATYGA, BOGNA KIETLIŃSKA, TRANSLATION: JAN SZPILKA, DICTIONARY OF THE LIVING CULTURE THEORY (version: 2013- 2018)
Sławomir Molda, OPIS NARZĘDZIA DO KODOWANIA DANYCH W BADANIU "KALENDARZ KULTURY" (program EXCEL)
Sławomir Czarnecki, WIEDZA POTRZEBNA I NIEPRZYJEMNA (komentarz do raportu Barbary Fatygi i Bogny Kietlińskiej, My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo)
RAPORT NATALKI: KIM JEST NASTOLATEK 2019/2020
Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW, 2014
Piotr Rynkiewicz, OPIS NARZĘDZIA DO KODOWANIA DANYCH W BADANIU "KALENDARZ KULTURY" (QDA Miner 4.1)
Paweł Tomanek, MANUAL DO KODOWANIA DANYCH w badaniu dokumentów strategicznych JST
OPIS BADAŃ "DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM"
Natalia Dullek, Barbara Fatyga, BADANIE NATALKI: KIM JEST NASTOLATEK 2020/2021
NARODOWY STARY TEATR W KRAKOWIE I JEGO PUBLICZNOŚĆ 2016
Mariusz Piotrowski, Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH - JAK PRACOWAĆ Z DANYMI MOJEJ POLIS
Mariusz Piotrowski RAPORT PREZENTUJĄCY PROJEKT GIS KULTURA
Mariusz Piotrowski INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU ANTCONC DLA KORPUSÓW TEKSTOWYCH JĘZYKA POLSKIEGO
Marcin Kapłon, CRAWLER - NARZĘDZIE ZBIERANIA DANYCH DO EWALUACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH w badaniu OŻK- SB "KALENDARZ KULTURY"
Małgorzata Skowrońska, Maciej Białous, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Radosław Poniat, Karolina Frąckiewicz, SPACER PO UTARTYCH ŚCIEŻKACH. O SPOTKANIACH BIAŁOSTOCZAN Z KULTURĄ
Magdalena Wojarska, POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO A AKTYWNOŚĆ KULTURALNA W GMINACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Magdalena Dudkiewicz, Turystyka i brak koordynacji. Dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Warmii i Mazur.Analiza porównawcza zapisów dotyczących kultury.
Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, ANALIZA ZAŁOŻEŃ I EFEKTYWNOŚCI AKTUALNIE STOSOWANEJ METODYKI PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, Olsztyn: IB-Sz., 2012.
Ireneusz Sadowski,ROZWÓJ SEKTORA KULTURY W BIAŁYMSTOKU NA TLE INNYCH MIAST WOJEWÓDZKICH W ŚWIETLE DANYCH URZĘDOWYCH
Henryk Mizerek, O PROBLEMATYCE EWALUACJI
BAZA DANYCH. DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Barbara Fatyga, PRZYKŁADOWA TABELA z podziałem pracy w badaniu MAPA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY w województwie Mazowieckim
Barbara Fatyga, PRZYKŁAD ANALIZY DANYCH GUSOWSKICH - przypadek danych o uczestnictwie w kulturze na Warmii i Mazurach
Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Paweł Tomanek, Ryszard Michalski, KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM. Dynamiczna diagnoza kultury województwa warmińsko-mazurskiego 2012 rok
Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Marcin Sińczuch, Ryszard Michalski, Katarzyna Chwieduk, PODSUMOWANIA I REKOMENDACJE Z BADAŃ "POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ WARMII I MAZUR, Olsztyn: IB-Sz, 2012.
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
Barbara Fatyga, KOMPETENCJE I KAPITAŁY SPOŁECZNO-KULTUROWE W ŚWIECIE NIEDOBORU I RESENTYMENTU, Olsztyn: IB-Sz., 2012.
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA MAPY INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY
Barbara Fatyga, INSTRUKCJA DO BADANIA "KALENDARZ KULTURY" (z drzewem kategorii do kodowania)
Barbara Fatyga, Eliza Gryszko, Aleksandra Orkan-Łęcka, INDEKSY INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ ŻYWEJ KULTURY, 2013 r.
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, MY JESTEŚMY KULTURALNA KOLEJKA, A NIE ŻADNE CHAMSTWO. RAPORT Z BADAŃ 2016 R.
Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, Aleksandra Królak-Zalewska, Kaja Rożdżyńska-Stańczak, WPŁYW DIAGNOZ I BADAŃ NA KSZTAŁTOWANIE POLITYK I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA POZIOMIE GMIN I WOJEWÓDZTW, 2016 r.
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, AUTOEWALUACJA I EWALUACJA PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY Z LAT 2009-2014, publikacja: 2015 rok
Barbara Fatyga, Alicja Bakulińska, KONCEPCJA AUTOEWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY
Barbara Fatyga, BIBLIOTEKA PRAC NA STOPIEŃ - KONCEPCJA BADANIA
Barbara Fatyga ANALIZA NAGŁÓWKÓW (FRAZOWA)
Barbara Fatyga (współpraca: Jacek Nowiński, Tomasz Kukołowicz), RAPORT O EDUKACJI KULTURALNEJ, 2009.
Barbara Fatyga (red.), PRACA Z MŁODZIEŻĄ I DLA MŁODZIEŻY W POLSCE - DIAGNOZA STANU W ROKU 2019
Kaja Rożdżyńska-Stańczak, Magdalena Szeniawska, Anna Stępień, "ETNOGRAFIA DO KIESZENI nr 2/2013" (BAZAR, JARMARK, TARG) - BADANIA MŁODYCH ETNOGRAFÓW
Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak, Katarzyna Winiecka, DIAGNOZA PARTYCYPACJI W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, publikacja: 2012 rok
Barbara Fatyga, KONCEPCJA BADANIA INFRASTRUKTURY ŻYWEJ KULTURY