Wskaźniki

Opis wskaźników - węzeł podlaski

Nazwa wskaźnikasortuj malejąco Opis wskaźnika Źródło definicji (papierowe) Plik(i)
PRZESTRZENNA DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

 Alicja Zawistowska-Sadowska i Ireneusz Sadowski współpracujący z Zespołem Węzła Podlaskiego opracowali wskaźnik "Przestrzenna dostępność instytucji kultury".  Dotyczy on zróżnicowania dostępu do instytucji kultury w województwie podlaskim. „Dostęp do kultury” jest tu rozumiany jako liczba obiektów infrastrukturalnych  (instytucji kulturalnych) w poszczególnych gminach województwa podlaskiego. Analiza wykonana jest w oparciu o dane z 2012 roku dostępne w bazie BDL GUS oraz bazie opracowanej dla Mojej Polis przez Ludwikę Malarską z Zespołu Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK.

PDF icon PRZESTRZENNA DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM.pdf